Anasayfa / Genel / 2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

 

01 Ağustos 2019

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Değerlendirme ve Yönlendirme Komitesi tarafından 31/05/2017 tarihinde yapılan toplantı ile “2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nın kapatılmasına ve 2019-2023 dönemini kapsayacak yeni bir Strateji Belgesinin hazırlanması için bu yönde çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak hazırlık çalışmalara ilişkin olarak Mülga Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kurularak çalışmaların bu komisyon tarafından yürütülmesi planlanmış ve çalışmalara başlanılmıştır.

Hazırlık çalışmaları kapsamında 22-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Stratejik Plan hazırlanmasına yönelik bir eğitim programı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programında misyon ve vizyonun önemine vurgu yapılmış, temel stratejilerin nasıl belirleneceği hususlarına değinilmiştir. Kurumsal kapasite değerlendirilmesinin de yapıldığı toplantıda Stratejik Planın hazırlanması konusunda önemli bir yol haritası çizilmiştir.

Komisyon çalışmaları doğrultusunda kamuoyunda kooperatif kavramının bilinirliğinin hangi düzeyde olduğunu öğrenmek ve buna yönelik stratejiler belirlemek amacıyla bir anket çalışması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu itibarla, “Akadametre” firması tarafından “Kamuoyu Nezdinde Kooperatiflere Yönelik Bilinç Düzeyi Araştırması” konulu anket yapılmıştır.

Bu kapsamda; gelen anket sonuçları ve yapılan eğitim programının sonuç raporu birlikte değerlendirilerek, yeni strateji belgesinin taslağının oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir. Hedef ve eylemlerin de paydaşlar ile kararlaştırılması planlanarak bir çalıştay tertip edilmiştir.

29 Kasım 2018 tarihindeki Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayına ilgili tüm kurum ve kuruluşlar davet edilmiş ve;

  • Kuruluş Ve İşleyiş Süreçlerini Kolaylaştırılması/Sağlıklı Veri Toplanması,
  • İç ve Dış Denetimin Geliştirilmesi,
  • Kooperatiflerin Finansmana Erişimini Kolaylaştırılması,
  • Yasal Altyapının Güncelleştirilmesi,
  • Kooperatifçiliğin Etkin Tanıtımı ve İmajının Güçlendirilmesi
  • Profesyonel Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi

başlıkları altında masalarda taraflarca tartışılmıştır.

Çalıştay sonrasında Mülga Kooperatif Genel Müdürlüğünce bir değerlendirme toplantısı yapılmış olup, hedef ve eylemler belirlenmiştir.

10 Ocak 2019 tarih ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ismi Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü olarak değişmiş olup, çalışmalar yeni Genel Müdürlük bünyesinde aksatılmaksızın devam etmiştir.
Akabinde hedef ve eylemler tüm kooperatif merkez birliklerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuş olup gelen görüşler değerlendirilerek belge haline getirilmiştir.

 

https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/projeler/devam-eden-projelerimiz/2019-2023-turkiye-kooperatifcilik-stratejisi-ve-eylem-plani

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİFLERDE MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ

MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ VE MARKA DENKLİĞİNİN ARACI ROLÜ: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir