Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul

Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık temsilcisi, kooperatifler, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve
Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarında, toplantının
mevzuat, anasözleşme ve gündem maddelerine göre yapılmasını temin ve
denetlemekle görevli ilgili Bakanlığın memurudur.
Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantısından önce:
• Toplantı çağrısının Kanuna ve anasözleşme hükümlerine uygun yapılıp
yapılmadığı,
• Ortaklar listesinin Tüzük (“Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel
Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik
ve Görevleri Hakkında Tüzük”) ve anasözleşme hükümleri uyarınca
hazırlanıp hazırlanmadığı,

• Ortaklar listesini imzalayanların; kimlik, ortaklık ve varsa temsile ilişkin
belgelerini ibraz edip etmedikleri,
• Toplantıya katılma hakkına sahip ortakları gösterir listenin, ortaklar veya
temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı,
• Temsilci tarafından imzalanan listenin görünür şekilde asılıp asılmadığı,
• Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların sayısının rakamla ve yazıyla
toplantı tutanağında yer alıp almadığı,
konularını incelemekle görevlidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir