Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler

100 Soruda Kooperatifler

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

  YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ PDF DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOLARI İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir? Tür değişikliği bir kooperatifin hukuki şeklini değiştirmesidir. Kooperatifler, bir sermaye şirketine dönüşebilir. Bölünmede olduğu gibi sınırlı-sınırsız sorumluluktan kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle şahıs şirketine dönüştürülemezler. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Birleşmede Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Kooperatiflerde Birleşmede Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir? Devrolunan kooperatif ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Birleşme Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerde Birleşme Nasıl Gerçekleşir? Kooperatifler bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler. Kooperatifler; a) Kooperatiflerle, b) Sermaye şirketleriyle ve c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler. Kooperatifler şahıs şirketlerine devrolamaz. Tasfiye …

Devamını Oku »

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır?

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır? Tasfiyeye girmiş kooperatiflerde olağan genel kurul toplantısının yine yılda bir defa yapılması gerekmekle birlikte, toplantının Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi yönünde zorunluluk bulunmamaktadır. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Tasfiye Sonucu Kalan Malvarlığının Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerde Tasfiye Sonucu Kalan Malvarlığının Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir? Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ancak anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde, ortaklar arasında paylaştırılır. Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisi Üzerindeki Etkisi Nedir?

Kooperatiflerde Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisi Üzerindeki Etkisi Nedir? Tasfiyeye girmiş olan bir kooperatifte yönetim kurulunun görev ve yetkileri tasfiyenin yapılması için zorunlu olan ve fakat nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlerle ilgili olarak devam eder. Tasfiye hâlindeki kooperatifler, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Tasfiyeden Dönülmesi Mümkün Mü?

Kooperatiflerde Tasfiyeden Dönülmesi Mümkün Mü? Kooperatif, anasözleşmede belirlenen sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise ortaklar arasında kooperatif malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul kooperatifin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının tüm ortakların 3/5’inin oyu ile alınması gerekir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memurları tescil ve ilan …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kooperatiflerde Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Tasfiye memurları, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür. Bu amaçla, görevlerine başlar başlamaz, kooperatifin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse kooperatif mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, kooperatifin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve …

Devamını Oku »