Anasayfa / KOOPERATİF DESTEKLERİ

KOOPERATİF DESTEKLERİ

DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ

DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların yaptıkları araştırmalar neticesinde en çok kooperatif örgütü ile öne çıkan ilk beş ülkenin ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya olduğu görülmüştür. [1] Buradan da görülebileceği üzere, kooperatifçilik sistemi sanılanın aksine ileri Batı …

Devamını Oku »

KADIN KOOPERATİFLERİ

KADIN KOOPERATİFLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Kooperatif, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişiler tarafından kurulan ve yönetilen, hem ekonomik hem sosyal amaçları olan örgütlenme modelidir. Kadınların iş gücüne katılımı, modern küresel ekonomilerde her açıdan önemli bir meseledir. Türkiye’de kadın kooperatifleri 2000’li yılların başında kurulmaya başlamış ve …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında tekrar hibe desteği başvurusu

KOOP-DES Programı kapsamında destek alan kooperatifler, Program kapsamında tekrar hibe desteği başvurusunda bulunabilirler mi? Program kapsamında hibe desteği alan kooperatifler, aynı proje konusunda 5 yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

Kooperatiflerin KOOP-DES Programının uygulanmasındaki sorumluluğu

Kooperatiflerin KOOP-DES Programının uygulanmasındaki sorumluluğu nedir? Kooperatifler, Program kapsamında gerçekleştirecekleri harcamaların kooperatif projesinin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği, hibe sözleşmesi ile Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

KOOP DES Kapsamında Proje uygulamalarının kontrolü

Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesini nasıl gerçekleştirilecektir? Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilir ve sonuçları Ticaret Bakanlığına bildirilir. Program kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında hibe desteği ödemesi

Kooperatifin ve Yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunması durumlarında KOOP-DES Programı kapsamında hibe desteği ödemesi yapılır mı? Kooperatifler bu borçlarının ödemesini yapana kadar kendilerine hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. Ayrıca yükleniciler, bu borçlarının ödemesini yapana kadar kooperatife hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. DAHA FAZLA …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında kooperatife hibe desteği ödemesi

KOOP-DES Programı kapsamında projesi desteklenen kooperatife hibe desteği ödemesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılacaktır? Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. – Kooperatifler ödeme talep formu ve eklerini Ticaret İl Müdürlüğüne teslim eder. – Belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir, ödeme icmal tabloları düzenlenir ve Ticaret İl Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yapılan harcamaların hibe desteği kapsamında karşılanabilmesi için bu harcamaların; – Akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, – Proje başvuru formu ekinde sunulan teknik şartnamede yer alması, – Hibe sözleşmesinde yer alması ve bu sözleşmede öngörülen süre içerisinde …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir? Hibe desteği kapsamında karşılanmayacak giderler aşağıda belirtilmiştir: a) Her türlü borç ödemeleri b) Faiz giderleri c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler ç) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri hariç diğer kira giderleri d) Kur farkı giderleri …

Devamını Oku »