Anasayfa / Kooperatif Organları / Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kooperatiflerde Görevi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yapması Gereken Devir Teslim İşlemleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Görevi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yapması Gereken Devir Teslim İşlemleri Nelerdir? Görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri sorumlulukları altında bulunan kooperatife ait para, mal, demirbaş, defter, belge ve evraklar ile diğer dokümanları, en kısa süre içinde yeni yönetim kuruluna yazılı tutanakla teslim ederler. Yönetim kurulu eski üyelerinin devir teslim …

Devamını Oku »

Kooperatifte İstihdam Edilecek Personelin İşe Alımı ve Özlük Hakları Nasıl Belirlenir?

Kooperatifte İstihdam Edilecek Personelin İşe Alımı ve Özlük Hakları Nasıl Belirlenir? Yönetim kurulu kooperatifi temsil ve idare eden organ olması sebebiyle kooperatif işlerinin gerektirdiği personelin istihdamına karar verir. İstihdam edilecek personele verilecek ücretler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Fakat yapılacak mali ödemeler genel kurul toplantılarına sunulan tahmini bütçelerde gösterilerek ortaklara duyurulur. …

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Yasal Ödentiler Nelerdir?

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Yasal Ödentiler Nelerdir? Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere, bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret, katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır. Bu ödemeler dışında hiçbir ad altında …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Murahhas Üye Nedir?

Kooperatiflerde Murahhas Üye Nedir? Kooperatifi temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip murahhas üye olarak seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ  

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatif Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapması Gereken İşlemler Nelerdir? Kooperatifin aciz halinde bulunması, kooperatifin mali durumunda ciddi sarsılmaların olduğu anlamına gelir. Bu durumda, yönetim kurulu piyasa fiyatlarını esas alarak bir bilanço hazırlar. Bu bilanço kooperatif varlıklarının borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu Ticaret Bakanlığı’na bildirir ve genel kurulu …

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları Gerekir Mi?

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları Gerekir Mi? Kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Yönetim kurulu üyeleri, göreve seçilmelerini izleyen bir ay içinde kooperatif faaliyet merkezinin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğü’ne mal bildiriminde bulunurlar. Bu bildirimde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ve …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Toplantıları Ne Şekilde Yapılır?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Toplantıları Ne Şekilde Yapılır? Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisapları anasözleşmeyle düzenlenir. Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağırısı ile toplanır. Örneğin, anasözleşmede üç üyeden oluşan yönetim kurulunun yarıdan fazlasıyla toplanacağı ve kararların mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından verileceği öngörülmüş ise, yönetim kurulunun toplanabilmesi için en az …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Genel Kurulda Yapılan İbra İşlemi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Ortadan Kalkar Mı?

Kooperatiflerde Genel Kurulda Yapılan İbra İşlemi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Ortadan Kalkar Mı? işlemi ile ilgililerin hukuki sorumlulukları ortadan kalkarken cezai sorumlulukları devam etmektedir. Genel kurulun ibraya ilişkin kararına karşı, ibraya olumlu oy verenler ve ibra kararını bilerek kooperatife ortak olanlar, ibra kararına karşı dava açamaz. …

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürlerin Verdikleri Zararlardan Sorumlu Tutulur Mu?

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürlerin Verdikleri Zararlardan Sorumlu Tutulur Mu? Esas olarak, yönetim kurulu üyeleri müdürlerin verdikleri zararlardan sorumlu değildir. Bununla birlikte, ehil olmayan müdür tayin etmek, müdürlerin kooperatif için zararlı olan iş ve işlemlerine karşı müsamaha göstermek veya yönetim kurulunun yetkili olmadığı hususlarda müdürleri yetkili kılmak sebebiyle doğan zararlardan …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları Nelerdir? Yönetim kurulu üyeleri suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Bu madde hükmü ile kooperatif yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu’nda kamu görevlileri …

Devamını Oku »