Anasayfa / Muhasebe / Vergi

Muhasebe / Vergi

DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ

DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların yaptıkları araştırmalar neticesinde en çok kooperatif örgütü ile öne çıkan ilk beş ülkenin ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya olduğu görülmüştür. [1] Buradan da görülebileceği üzere, kooperatifçilik sistemi sanılanın aksine ileri Batı …

Devamını Oku »

KOOPERARATİFÇİLİK İLKELERİ – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ(20.03.2023)

KOOPERARATİFÇİLİK İLKELERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ Kooperatif, ortak, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır. Kooperatifler her ne kadar mevzuatımızda ticari bir şirket türü olarak yer alsa da …

Devamını Oku »

KIRSAL ALANDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ROLÜ

KIRSAL ALANDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ROLÜ (AMASYA ÇORUM İLLERİ ÖRNEĞİ) Nur İlkay SÖNMEZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ KIRSAL ALANDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE KOOPERATİFÇİLİĞİN ROLÜ (AMASYA ÇORUM İLLERİ ÖRNEĞİ) Nur İlkay SÖNMEZ YÜKSEK LİSANS TEZİ PDF

Devamını Oku »

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşir. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ 1 SIRA NO’LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Şartları Nelerdir?

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Şartları Nelerdir? Kooperatifler, kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaktadır. Ancak belli şartları taşıyan kooperatifler (tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç) kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilir. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için: • Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, • Yedek …

Devamını Oku »

Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır?

Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır? Kooperatifler, diğer şirket türleri gibi vergi vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte, çeşitli kanunlarda getirilen birtakım muafiyet ve istisnadan da yararlanmaktadırlar. Bu muafiyet ve istisnalar şöyle sıralanabilir: • Kooperatifler ve üst kuruluşları, birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısıyla bunlardan aldıkları …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkı Nedir?

Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkı Nedir? Kooperatiflerde gelir-gider farkı, bir hesap dönemi içindeki tüm gelirler ile tüm giderler arasındaki farkı ifade eder. Kooperatifin gelirleri giderlerinden fazla ise aradaki farka “müspet gelir-gider farkı” denir. Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir. Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan işlemlerden bir …

Devamını Oku »

Kooperatifin Belgelerini İncelemeye Kimler, Ne Kadar Yetkilidir?

Kooperatifin Belgelerini İncelemeye Kimler, Ne Kadar Yetkilidir? Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, ortaklar için genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Ticari Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Ticari Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları Nelerdir? Defter tutma mükellefiyetlerinin hiç veya usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi halinde cezai sorumluluk doğmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre; • Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, • Defterlerde yer alan kayıtlara ait belgelerin kopyalarını saklamayanlar, • Ticari defterlerle ilgili gerekli açılış ve/veya kapanış onaylarını (tasdiklerini) …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Muhasebe Defterlerinin Kaybolması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatiflerde Muhasebe Defterlerinin Kaybolması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Saklanması zorunlu olan defter ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi kooperatifin elinde olmayan bir afet sebebiyle ve yasal saklama süresi içinde ziya uğrarsa bu tarihten itibaren on beş gün içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye (Ticaret Mahkemesinin …

Devamını Oku »