Anasayfa / Muhasebe / Vergi / Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Şartları Nelerdir?

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Şartları Nelerdir? Kooperatifler, kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaktadır. Ancak belli şartları taşıyan kooperatifler (tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç) kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilir. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için: • Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, • Yedek …

Devamını Oku »

Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır?

Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır? Kooperatifler, diğer şirket türleri gibi vergi vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte, çeşitli kanunlarda getirilen birtakım muafiyet ve istisnadan da yararlanmaktadırlar. Bu muafiyet ve istisnalar şöyle sıralanabilir: • Kooperatifler ve üst kuruluşları, birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısıyla bunlardan aldıkları …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkı Nedir?

Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkı Nedir? Kooperatiflerde gelir-gider farkı, bir hesap dönemi içindeki tüm gelirler ile tüm giderler arasındaki farkı ifade eder. Kooperatifin gelirleri giderlerinden fazla ise aradaki farka “müspet gelir-gider farkı” denir. Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir. Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan işlemlerden bir …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE ORTAK DIŞI İŞLEMLER VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

KOOPERATİFLERDE ORTAK DIŞI İŞLEMLER VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI  Abdullah Çavuş/E. Vergi Müfettişi Kooperatiflerin kuruluşuna ilişkin belirleyici genel yasal düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılmıştır. Keza Tarım Satış Birlikleri kanununda da özel düzenlemeler mevcuttur. 6102 sayılı Ticaret Kanunun Tİcaret Şirketlerinin Türleri başlıklı 124. Maddesinde ticaret …

Devamını Oku »