Anasayfa / Dış Denetim / DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER

DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER

DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER

Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte dış denetime ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Buna göre:

Dış denetime tabi kooperatifler

1-tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri,

2-yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

3-faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,

4-faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Dış denetim kapsamına girme

Kooperatifler ile bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin art arda iki hesap döneminde 30 milyon türk lirası ve üstü net satış hasılat şartını sağlamaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetime tabidir.

Dış denetim kapsamından çıkma

Art arda iki hesap döneminde yıllık net satış hasılatı  30 milyon türk lirası rakamının altında kalan kooperatifler müteakip hesap döneminden itibaren dış denetim kapsamından çıkarılır.

Ancak müteakip dönemde bu şartı sağlaması durumunda bir sonraki dönemde tekrar dış denetim kapsamına dahil olur.

Dış denetim yaptırmamanın sonuçları

Dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayan kooperatiflerin finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konularında alınan genel kurul kararları geçersizdir.

Dış denetimden muaf kooperatifler

Kanuni yükümlülükleri nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında bağımsız denetim yaptıran kooperatifler, bu yönetmelik uyarınca yaptırmaları gereken dış denetimden muaftır.

Kooperatiflerin yükümlülükleri

Finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak gecikmeksizin dış denetçiye vermek.

Bu kuruldan ve söz konusu kurulun bilgisi dâhilinde diğer kooperatif görevlilerinden, denetim için gerekli olan elektronik ortamdakiler dâhil olmak üzere bütün bilgilerin dış denetçiye verilmesini ve dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını sağlamak.

Kooperatifin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için dış denetçiye gerekli imkânları sağlamak.

1163 sayılı kanuna uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak dış denetçiye vermek, dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını sağlamak, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir