Anasayfa / Genel / EKOTURİZM KOOPERATİFLERİ

EKOTURİZM KOOPERATİFLERİ

EKOTURİZM KOOPERATİFLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

EKOTURİZM NEDİR?

Ekoturizm kavramı türkiye’de yeni tanınan bir kavram olup, mevzuatta ekoturizm ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ekoturizmin uluslararası kabul edilmiş standart bir tanımı bulunmamaktadır.

2002 yılında “dünya ekoturizm zirvesi”nde ekoturizm tanımlaması yapılmıştır;

Buna göre, ekoturizm “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım “olarak tanımlanmıştır.

Ekoturizm kriterleri

Ekoturizmin iki önemli kriteri vardır;

Birincisi,  doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak,

İkincisi ise,  yerel halkların sosyal ve kültürel bütünlüklerini korurken ekonomik kalkınmasına destek olmak.

Ekoturizmin diğer turizm hareketlerinden farkı

Ekoturizm diğer turizm hareketlerinden farklılıklar göstermektedir.

Özellikle klasik turizm anlayışı olarak kabul edilen deniz kum güneş turizminden oldukça farklılaşmış bir turizm hareketidir.

Kitle turizmi, deniz turizmi, tarih ve kültür turizmi, grup turizmi, iç turizm- dış turizm, gençlik turizmi, sosyal turizm, lüks turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi gibi turizm türleri bulunmaktadır.

Ekoturizmi bozulmamış doğal alanlara yapılan, yerel halkın refahını gözeten doğal kaynakları en az kirleten turizm hareketi olarak tanımlayabiliriz.

Doğada yapılan her tür faaliyet ekoturizm olarak kabul edilemez.

Örneğin bir doğa yürüyüşü aktivitesi eğer bölge halkına hiçbir katkıda bulunulmadan, sadece ziyaret etme maksatlı yapılıyorsa bu turizm bir doğa turizm olarak kabul edilebilmekle birlikte  ekoturizm değildir.

Ülkemiz açısından ekoturizmin güçlü yönleri

Doğal güzellik, zengin flora ve fauna, biyolojik çeşitlilik,

Deniz havası, dağlardan gelen bol oksijenli dağ havası ve ormanlarındaki ağaçların ve bitkilerin orman havası

Ekoturizme karşı yerel halkın olumlu yaklaşımı,

Denizlerimizdeki balık çeşitliliği ve zenginliği,

Her yıl düzenlenen yörelere özgü festival vb günlerin oluşu,

Ekolojik zenginlik ve turizm potansiyelinin yüksek oluşu,

Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen dört mevsimin birden yaşanması,

Bölgelerimizin uygun iklim ve toprak koşulları,

Ülkemiz açısından ekoturizmin zayıf yönleri

Yetersiz altyapı ve hizmet kalitesi

Ülkemizde başarılı bir ekoturizm örneğinin olmayışı

Ekoturizm için yüksek yatırım maliyetini yerel halkın karşılama imkânının olmayışı

Turizm konusunda yetişmiş eleman eksikliği

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği

Çevre sorunlarına karşı duyarsızlık ve çevre bilincinin gelişmemesi

Yerel halkın ekoturizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hakkında bilgilerinin yetersizliği, eğitilmemesi

Ekoturizm ve kooperatifçilik

Kooperatif, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini birlikte sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen girişim aracılığıyla karşılayan ve gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin özerk örgütüdür

Kooperatifler kâr amacı gütmeyen gönüllük esasına göre kurulan özerk örgütlerdir. Kooperatifler yerel halkın üye olduğu dernekler değil, bilakis kendilerinin ortakları olduğu oluşumlardır.

Ülkemizde turizm alanında kooperatifleşme çok sınırlı kalmaktadır. Sadece ekoturizm faaliyetlerinde bulunan kooperatifler ise ülkemizde henüz bulunmamaktadır.

Eko-turizm alanında gerçekleştirilen bütün faaliyetler, yerel halkın aktif olarak içinde yar alacağı nitelikte olmalıdır.

Ekoturizm kooperatifleri, eko-turizm yapıldığı bölgelerde yerel halkı kalkındırmak amacıyla el sanatları ve geleneksel kültürlerin sergilendiği ve yöresel yemekler, hediyelik eşya gibi her tür etkinliğe destek olacak amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterebilirler.

Sonuç

Ekoturizmin başarılı olabilmesinin en önemli üç aktörü:

“bölge halkı, kooperatifler ve yerel yönetimler”dir.

Kırsal kalkınmanın en etkili yöntemi bölge halkının refahını doğrudan veya dolaylı olarak hızlı bir şekilde arttırmaktır. Ekoturizm bu konuda en doğru ve mantıklı çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mevcut kooperatiflerin faaliyet alanlarına ekoturizm ve diğer turistik faaliyetlerin eklenerek yönetimlerinde yerel halkın birincil önceliğe sahip olacağı bir yapı oluşturulmalıdır.

Yerel idarelere veya doğrudan yerel halka verilebilecek turizm teşvikleri bu konuda gelişimi arttırabilecek unsurlardandır.

Gerek üreticilerin, gerekse mahalli idarelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşleri alınarak çıkarılabilecek yasa ve yönetmeliklerle son derece yararlı sonuçlar alınabilecektir.

Modern turizm anlayışının gelişme gösterdiği yirmibirinci yüzyılda artık gelişimi yakalamak için yeni turizm hareketleri desteklenmeli hatta bunlar devlet politikası haline dönüştürülmelidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir