TimeLine Layout

Kasım, 2023

Mart, 2023

 • 21 Mart

  DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ

  DÜNYADAN BAŞARILI KOOPERATİF ÖRNEKLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların yaptıkları araştırmalar neticesinde en çok kooperatif örgütü ile öne çıkan ilk beş ülkenin ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya olduğu görülmüştür. [1] Buradan da görülebileceği üzere, kooperatifçilik sistemi sanılanın aksine ileri Batı …

  Devamını Oku »
 • 20 Mart

  KOOPERARATİFÇİLİK İLKELERİ – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ(20.03.2023)

  KOOPERARATİFÇİLİK İLKELERİ ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ Kooperatif, ortak, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır. Kooperatifler her ne kadar mevzuatımızda ticari bir şirket türü olarak yer alsa da …

  Devamını Oku »
 • 18 Mart

  KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

  KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun niteliğinde olan 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1’inci maddesinde KOOPERATİF; “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma …

  Devamını Oku »

Haziran, 2022

 • 22 Haziran

  KOOPERATİFLERDE MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ

  MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ VE MARKA DENKLİĞİNİN ARACI ROLÜ: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semih YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ VE MARKA DENKLİĞİNİN ARACI ROLÜ: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semih YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ …

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

  TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU İÇİN İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU PDF

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN GETİRİLEN EĞİTİM ŞARTI DÜZENLEMELERİ

  KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN GETİRİLEN EĞİTİM ŞARTI DÜZENLEMELERİ Özdem SATICI TOPRAK/Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı I – Giriş Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı; denetçiler ise genel kurul namına yönetim kurulunun işlem ve hesaplarını denetleyen organdır. Bu …

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  KOOPERATİFLERDE REKABET VE TİCARİ MUAMALE YASAĞI

  KOOPERATİFLERDE REKABET VE TİCARİ MUAMALE YASAĞI Özdem SATICI TOPRAK/Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı I – Giriş  Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne göre (ICA), kooperatifler, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları özerk yapılarıyla ortak olarak sahiplendikleri ve demokratik şekilde yönettikleri işletmelerdir. Halen ülkemizde …

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  KONUT KOOPERATİFLERİNDE KURUMSAL YAPILANMA

  TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFLERİNDE KURUMSAL YAPILANMANIN ÖNEMİ Hüseyin ÖZDEMİR/ Dr. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi     caglarnaz@gmail.com İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri düzenli bir barınma ortamı oluşturmak için çabalamaktadır. Dünyanın hemen her ülkesinde temel ihtiyaç olan barınmanın gerektiği gibi karşılanabilmesi için ya devlet müdahaleleri ya da ortak hareket edilerek (kooperatifleşilerek) güç birlikleri …

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  TARIMSAL KURUMSAL YAPILAR ÜZERİNE KONJONKTÜR ETKİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK

  TARIMSAL KURUMSAL YAPILAR ÜZERİNE KONJONKTÜR ETKİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK Hayati BAŞARAN/ Dr., hayatibasaran@gmail.com İklim koşullarıyla doğrudan ilişkili olması ve etkin işleyen bir piyasanın olmaması tarım sektörünü yönetmenin zorluğunu ortaya koymaktadır. Üretimin seviyesi ve kalitesi ne olursa olsun tarım sektörünün sorunlarının başında halen etkin işleyen bir piyasa sistemi olmaması ve üreticilerin pazara …

  Devamını Oku »