Anasayfa / Genel / KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

Hibe desteği kapsamında karşılanmayacak giderler aşağıda belirtilmiştir:

a) Her türlü borç ödemeleri

b) Faiz giderleri

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler

ç) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri hariç diğer kira giderleri

d) Kur farkı giderleri

e) Ayrı faturalanmış nakliye ve montaj giderleri

f) Bankacılık giderleri

g) Her türlü vergi ve sigorta giderleri ve bunlara ilişkin ceza giderleri

ğ) Makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri

h) Proje yönetimi ve danışmanlık giderleri

ı) Arazi, arsa ve bina alım giderleri

i) Her türlü bina yapım ve onarım giderleri

j) Her türlü hammadde ve yarı mamul alım giderleri

k) Muhasebe ve avukatlık giderleri

l) Taşıt alım giderleri

m) Bina yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri

n) Asgari geçim indirimi

Program kapsamında hibe sözleşmesi imzalanmadan önce projelerle ilgili yapılan giderler karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğine, Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzuna ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen her türlü gider, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Hibe sözleşmesi sonrasında proje konusu alım tutarlarında oluşacak artışlar, Bakanlıkça verilecek hibe tutarını değiştirmeksizin kooperatifçe karşılanır. Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kapsamında desteklenen projelere, hibe sözleşmesinde belirtilen amacın dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir