Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatif Denetim Kurulu Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kooperatif Denetim Kurulu Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kooperatif Denetim Kurulu Raporu
Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Denetim raporu, önemlilik kavramı da dikkate alınarak, finansal veriler üzerinde
değerlendirmelere yer verilen ve denetçinin kanaatinin net bir dille yazılı olarak
açıklandığı metindir. Önemlilik kavramı, denetçinin tecrübesine dayalı bir yargı
konusu olup, kontrol zayıflıkları sonucu ortaya çıkan hataların, ihmallerin ve
yasa dışı fiillerin, kooperatif amacına olan menfi etkisinin değerlendirilmesidir.
Denetçinin görevi, genel kontroller ve uygulamalar hakkındaki sonuçları
incelemek, değerlendirmek ve bir sonuca ulaşarak denetim raporunu
tamamlamaktır.
Dolayısıyla, denetçiler kooperatif defter ve belgelerini inceleyerek kooperatifin
gerçek durumunu yansıtacak biçimde raporlarını hazırlamalı ve her yıl genel
kurula sunmalıdır.
Denetim kurulu raporunda, raporun görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi,
incelemenin ait olduğu dönem ve düzenleme tarihi belirtilir. Raporun tüm
sayfaları, düzenleyen denetim kurulu üyesi veya üyeleri tarafından imzalanır.
Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme ilişkin tüm işlem ve hesapları
kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içerir. Rapor, açık, öz ve düzgün bir dille
yazılır. Raporda, ortaklar ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı,
gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.
Denetim kurulu raporu, ilgili olduğu genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün
önce düzenlenerek yönetim kuruluna teslim edilir. Daha sonra rapor içeriğinde
herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu esaslara uygun olarak düzenlenmeyen
denetim kurulu raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.
Rapor, kuruluş işlemleri, yönetim kurulu ve personel işlemleri, ortaklık işlemleri,
defter ve belgeler, bilanço, gelir gider hesabı ve mali durum, arsa alımı ve
inşaat çalışmaları ile açıklamalar ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.
Denetçilerin raporlarını, 11/06/2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu
Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun
Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak hazırlamaları
zorunludur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir