Anasayfa / Dış Denetim / KOOPERATİF DIŞ DENETİM TEKNİKLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETİM TEKNİKLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETİM TEKNİKLERİ

Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de yayımlanan kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmeliğe göre yapılacak dış denetimlerde kullanılacak dış denetim teknikleri belirlenmiştir.

Dış Denetim Teknikleri

İşletme içinden veya dışından elde edilen, basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir depolama ortamında bulunan kayıt veya belgelerin incelenmesi ya da varlıkların fiziki olarak incelenmesidir.

2-Gözlem:

Bazı kanıtların elde edilmesi sürecinde, denetçinin hazır bulunması ve bu sürece nezaret etmesidir.

Dış Teyit: dış denetçinin, denetim konuyla ilgili üçüncü kişilerden fiziki, elektronik veya başka bir ortamda doğrudan yazılı yanıt şeklinde elde edilen denetim kanıtıdır.

Sorgulama: dış denetçinin, denetim sürecinde ilgililerden yazılı veya sözlü olarak bilgi almasıdır.

3-Kayıt Sisteminin Kontrolü:

Örneklemeler yoluyla kaynak belgelerin seçilmesi ve bu belgelerden hareketle muhasebe kayıt ortamında detaylı inceleme yapılarak işlemlerle ilgili kayıtların doğruluğunun araştırılmasıdır.

4-Yeniden Hesaplama:

kooperatife ait hesaplamaların dış denetçi tarafından doğrulanmasıdır.

5-Analitik Prosedürler:

Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla finansal bilgilerin değerlendirilmesidir.

6-Örnekleme:

İşlemler grubu içerisindeki kalemlerin bütünü hakkında bilgi edinilebilmesi için bu grup içerisinde yer alan bütünün özelliklerini gösterebilecek bazı kalemlerin seçilerek incelemeye alınmasıdır.

7-Yeniden Uygulama:

Aslen işletmenin iç kontrolünün bir parçası olarak uygulanmış olan prosedür veya kontrollerin, dış denetçi tarafından bağımsız bir şekilde yürütülmesidir

Dış denetçi belirlenen dış denetim tekniklerinden bir kısmını veya hepsini ya da bunlara benzer diğer denetim tekniklerini kullanabilir.

Denetim Standardı

Bu yönetmelik uyarınca yürütülecek dış denetimlerde kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından yayımlanan sınırlı bağımsız denetim standardı (sbds) 2400 kıyasen uygulanır. Mezkûr standardın kıyasen uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir