Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına
İtiraz Edilebilir Mi?

Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu
iddiası ile genel kurul kararlarının iptali istenebilir. “Kanun” ifadesinden
Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin
hükümleri, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun anlaşılmalıdır. Genel kurul
kararlarının iptaline ilişkin dava, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir
ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine,
bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine açılır.
Hak düşürücü bir aylık sürenin geçmesinden sonra iptal davası açılamaz.
Genel kurul kararları aleyhine mahkemeye başvuru yapabilecek kişiler
şunlardır:
• Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak bunu tutanağa
geçirten ortaklar,
• Oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen ortaklar,
• Toplantının çağrının usulüne göre yapılmadığını veya gündemin gereği
gibi ilan veya tebliğ edilmediğini iddia eden ortaklar,
• Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara
katılmış bulunduklarını iddia eden ortaklar,
• Yönetim kurulu,
• Kararların yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi
sorumluluklarını gerektirdiği takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu
tarafından ilan olunur. Bozma kararının kesinleşmesi halinde bu husustaki

ilam, tescil ve ilan ettirilir. Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm
ifade eder.
İptali istenilen genel kurul kararları, iptali kesinleşinceye kadar geçerlidir,
uyulması ve uygulanması gerekir. Uygulanmasının durdurulması için ihtiyati
tedbir kararı alınmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir