Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/GENEL KURUL

KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/GENEL KURUL

KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/GENEL KURUL

I. GENEL KURUL:
Kooperatif ortaklarının tamamının, bir başka ifadeyle oy kullanma hakkına sahip ortakların, oluşturduğu
topluluğa genel kurul denir.

Genel kurul kooperatifin bütün ortaklarını temsil eden ve karar alan en yetkili organıdır. Genel kurulda alınan tüm kararlar toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın tüm ortakları kapsar. Genel kurul, ortaklara, kooperatifin yönetimi ile ilgili bilgiler vermek, kooperatif yönetim ve denetim kurullarını seçmek, bir önceki yıl görev yapan yönetim ve denetim kurullarının çalışmalarını incelemek gibi amaçlarla toplanır.
Kooperatif genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır:
Olağan genel kurul: Kooperatif genel kurulları hesap dönemi sonundan itibaren (çoğunlukla 31 aralık), 6
ay içinde ve yılda en az bir kere toplanmak zorundadır.
Olağanüstü genel kurul: Kooperatiflerin faaliyetleri ile ilgili önemli ve acele kararların alınmasının
gerektiği durumlarda genel kurul, olağanüstü olarak toplanır.
II- Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri:
1. Genel kurul toplantısına başkanlık edecek divanı seçmek,
2. Ana sözleşmede değişiklik yapmak,
3. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,
4. Yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek (aklamak),
5. Yönetim ve denetim kurulları ile tasfiye kurulu üyelerinin görevine son vermek,
6. Bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek,
7. Kooperatife gayrimenkul alımında ve satımında izlenecek usul ile alınacak gayrimenkulun
özelliği, yerini, fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek,
8. Üretim ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
9. Yapı kooperatiflerinde, kooperatif üye sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını belirlemek,
10. Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programını ve bütçe önerisini onaylamak,
11. Yönetim ve denetim kuruluna verilecek ücreti belirlemek,
12. Kooperatifin ihtiyaç duyduğu personel kadrolarını ve ücretlerini onaylamak,
13. Kooperatifin başka bir kooperatifle birleşmesine karar vermek,
14. Kooperatifin dağılmasına karar vermek,
15. Kooperatifin üst birliğe katılmasına karar vermek,
16. Ortaklıktan çıkarılanların itirazlarını inceleyip onaylamak veya itirazı kabul etmek,
17. Ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirmek,
18. Kooperatifin sermayesini artırmak,
19. Ortakların taksit tutarlarını ve ödeme esaslarını belirlemek,
20. Yönetim kurulu kararlarından, kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul
kararlarına aykırı olduğu iddia edilenleri incelemek, gerektiğinde iptal etmek.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir