Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatif Hangi Sebeplerle Dağılır?

Kooperatif Hangi Sebeplerle Dağılır?

Kooperatif Hangi Sebeplerle Dağılır?

Kooperatif:
1. Anasözleşme gereğince;
Kooperatif, anasözleşmesinde yer vereceği özel bir düzenlemeyle
dağılabilmektedir. Bakanlığımızca hazırlanan örnek anasözleşmelerde, ortak
sayısının 7’den aşağı düşmesi dağılma nedeni olarak gösterilmiştir.
2. Genel Kurul kararıyla;
Kooperatifler genel kurullarında fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğunun
aldığı karar ile dağılabilir. Anasözleşmeyle, bu kararın alınması için oy
çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir.
3. İflasın açılmasıyla;
Kooperatifin aktifleri borçları karşılayamıyorsa alacaklıların ya da ortakların
talebi üzerine iflas kararı alınarak kooperatif dağılabilir.
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili Bakanlığın mahkemeden
alacağı karar üzerine;
Kooperatifin genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu organlarından
birinin mevcut olmaması, genel kurulun 3 yıl arka arkaya toplanamaması ve
kanun ya da anasözleşme hükümlerine aykırılık tespit edilmesi durumlarında
ilgili Bakanlığın alacağı karar ile dağılabilir.
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle;
Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif, belediye,
devlet kuruluşu, kamu müessesi ve kamuya yararlı dernek veya cemiyetler
tarafından devralındığı takdirde devralınan kooperatif dağılır. Ayrıca
kooperatifler kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle birleşebilirler ve birleşme
suretiyle devralınarak kooperatif dağılabilir.

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde;
Kooperatif genel kurulunun her hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay
içinde ve en az yılda 1 defa toplanması gerekmekte olup, 3 yıl arka arkaya
toplanmadığı takdirde kooperatif dağılır.
7. Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti
halinde mahkemeden alacağı kararla;
Anasözleşmede yer alması zorunlu olan amaç ve faaliyetleri kooperatifin
gerçekleştirmediği tespit edilmesi halinde mahkeme kararı ile kooperatif
dağılır.
Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması
ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına
ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin
amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir