Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır?

Kooperatifler Hangi Vergi ve Harçlardan Muaftır?

Kooperatifler Hangi
Vergi ve Harçlardan Muaftır?

Kooperatifler, diğer şirket türleri gibi vergi vermekle yükümlüdür. Bununla
birlikte, çeşitli kanunlarda getirilen birtakım muafiyet ve istisnadan da
yararlanmaktadırlar. Bu muafiyet ve istisnalar şöyle sıralanabilir:
• Kooperatifler ve üst kuruluşları, birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları
faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısıyla bunlardan
aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.
Kooperatifler ancak faaliyete geçen üst birliğe ortak olmak şartıyla
bu muafiyetten yararlanabilirler. Faaliyete geçen üst birlik yoksa ilgili
Bakanlıktan alınacak bir yazı ile kanıtlanmak kaydıyla yine bu muafiyetten
yararlanılabilir.

• Gerek kuruluş sırasında ve gerekse faaliyeti devam ettiği sürece tutulması
zorunlu olsun veya olmasın her türlü defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri
ile ara tasdikleri her türlü harç ve damga vergisinden muaftır. Üst birliğe
ortaklık şartı yoktur.
• Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna tabi kooperatifler
ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik
Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları bina vergisinden
muaftır. Üst birliğe ortaklık şartı yoktur.
• Ortakların temlik edecekleri, yani kooperatife ve üst kuruluşuna
devredecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harçtan muaftır. Üst
birliğe ortak olmak şartı getirilmiştir.
• Bir ortağın anasözleşmeye uygun olarak yapacağı isteğe rağmen
yönetim kurulunun ortağın istifasını kabulden kaçınması halinde ortağın
çıkma isteğini kooperatife bildirmesine ilişkin olarak noter vasıtasıyla
yapacağı bildirim de damga ve harçtan muaftır.
• Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin
kooperatiflere, kooperatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye
Milli Kooperatifler Birliğine sermaye konulması halinde bunlar Emlak Alım
Vergisi Kanununun 9’uncu maddesindeki indirimli nispetten faydalanır.
• Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan çeşitli şartları taşıyan kooperatifler,
kurumlar vergisinden muaftır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir