Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kooperatiflerde Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kooperatiflerde Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları
ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay
defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce
noter tarafından onaylanır. Faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise
defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna
kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı
hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret
sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.
Kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onayları kooperatif
merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılır.
Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar
defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay
defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya

devam edilebilir. Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri,
envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni
hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya
devam edilebilir. Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.
Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması nedeniyle veya
başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları
kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.
Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği
durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek
defterle veya kaybolmuşsa zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.
Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar
aşağıda belirtilmiştir:
a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak
mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
b) Yönetim Kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının
sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür”
ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği durumlarda,
defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden
ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir