Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Denetçilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Denetçilerin yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:
• Açıklama yapma yükümlülüğü:
Ortaklar gerekli gördükleri konularda denetçilerin dikkatini çekmeye ve
açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler. Buna göre, ortaklar, denetçilere
bir şikâyette bulunabileceği gibi denetçilerden bir konunun aydınlatılmasını
da isteyebilirler. Böyle bir talep halinde denetçiler konuyu incelemek
zorundadır.
Ancak, ortakların, açıklama yapılmasını isteyebilecekleri konular
sınırlandırılmıştır. Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili
konuların incelenebilmesi için ya genel kurul açık bir şekilde izin vermeli ya
da yönetim kurulu karar almalıdır. İncelenmesine müsaade edilen defter ve
vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş
sırlarını öğrenmeye yetkili değildir.
• Yıllık rapor düzenleme yükümlülüğü:
Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya
mecburdurlar.
Kooperatifin ortakları, kooperatifin yapısının, faaliyetlerinin, işlemlerinin
ve hesaplarının; kanun, anasözleşme, yönetmelik hükümleri, genel kurul
kararları ve iyi niyet esaslarına uygun olup olmadığını, eksiklik, yanlışlık,
tutarsızlık veya çelişki bulunup bulunmadığını denetçi raporları aracılığıyla
öğrenmektedirler.
Denetçilerin hazırlayacakları rapor genel kurulun yıllık toplantısının en
az 15 gün öncesinden ve bu tarihten itibaren bir yıl süre ile kooperatif
merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine hazır tutulur.

Bu nedenle, denetçilerin, raporlarını olağan genel kurul tarihinden en az 15 gün
öncesinden hazır etmeleri gerekmektedir.
• Noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırılıkları haber verme
yükümlülüğü:
Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri
noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu
olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel
kurula haber vermekle yükümlüdürler. Genel kurulun bilgilendirilmesi
gereken durumlarda, konunun önemine yönelik olarak ya genel kurulun
derhal toplanmasının sağlanması ya da genel kurulun yıllık toplantısında ilgili
hususun denetçi raporlarında konu edilmesi gerekmektedir.
Denetçiler, noksanlığın ya da mevzuata aykırılığın talimat vermek suretiyle
giderilmesini isteyemezler.
• Toplantılara katılma yükümlülüğü:
Denetçiler, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim
kurulunda oy kullanmazlar.
Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarında yönetim kurulunun mevzuat
hükümlerine uygun hareket edip etmediklerini, bu yönde karar alıp
almadıklarını takip edebilirler. Bu itibarla, toplantının yeri ve zamanının
yöneticiler tarafından denetçilere önceden bildirilmesi yerinde olacaktır.
Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarıyla birlikte, kooperatifin olağan ve
olağanüstü toplantılarına da katılmak durumundadırlar.
• Sır saklama yükümlülüğü:
Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin
veya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve
üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir