Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı Gündemi Nasıl Belirlenir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı Gündemi Nasıl Belirlenir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı
Gündemi Nasıl Belirlenir?

Genel kurulda görüşülecek konuların, yani gündemin, toplantıdan önce
belirlenmesi gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul gündemini belirlemekle
görevli organdır. Gündem maddeleri, toplantı çağrısına ve ilana yazılarak
ortaklara duyurulur. Eğer anasözleşme değişikliği söz konusu ise,
değiştirilecek maddelerin numaraları da bu duyuruda yer alır. Olağan genel
kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu konular bulunur:
• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• Yönetim ve denetim kurulunca hazırlanan raporların okunması ve
müzakeresi,
• Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
• Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş
ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca
onaylanması,
• Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti,
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal
haklarının belirlenmesi,
• Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara
bağlanması,
• Diğer konular.
Gerekli görülen diğer konular da gündeme yazılabilir. Ancak, görüşülecek
konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “Gerekli görülecek diğer
hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez. Gündemde olmayan
maddeler görüşülemeyeceğinden, ortakların görüşülmesini istedikleri
konuları önceden bildirmeleri gerekir. Dörtten az olmamak üzere ortakların
en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı
olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel kurul toplantısı sırasında da çeşitli konular gündeme eklenebilir.
Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları gerekir. Genel
kurul toplantısı sırasında gündeme eklenebilecek konular şunlardır:
• Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
• Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
• Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,
• Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
• Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı
olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
• Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin
seçilmesi,
ile ilgili konular, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile
gündeme alınır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir