Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısından Önce Yönetim Kurulu Üyelerince Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısından Önce Yönetim Kurulu Üyelerince Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısından
Önce Yönetim Kurulu Üyelerince
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Genel kurul anasözleşmede gösterilen şekilde toplantıya çağrılır. Örnek
anasözleşmelere göre, genel kurula katılma hakkına sahip olan ortaklar
toplantı tarihinden en az 30 gün önce ve en çok 2 ay içinde taahhütlü
mektupla, gerektiğinde gazete, gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve
adete göre ilan yoluyla toplantıya davet edilir. Davet yazıları, elden imza
karşılığı da ortaklara teslim edilebilir.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan
sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek
kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en
az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında duyuru ve
toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuruda
değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.
Dörtten az olmamak üzere kayıtlı ortakların en az 1/10’u tarafından genel
kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek konuların
gündeme konulması zorunludur.
Ortakların bilgi edinmelerini sağlamak açısından bilanço, gelir gider tablosu
ile denetim kurulu raporu, olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün
önce ve bir yıl süre ile kooperatif merkezinde asılı bulundurulur. Talep eden
ortaklara da bilanço ile gelir gider tablosunun bir örneği verilir.
Ayrıca genel kurul tarihi, yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce
kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğüne)
yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen temsilci ücretinin ilgili maliye veznesine
yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması
talep edilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir