Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Genel Kurulun Yetki ve Görevleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurulun Yetki ve Görevleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurulun
Yetki ve Görevleri Nelerdir?

En yetkili organ olan genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkileri
şunlardır:
• Anasözleşmeyi değiştirmek,
• Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile gerektiğinde tasfiye
kurulunu seçmek,
• İşletme hesabı ile bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi
hakkında karar almak,
• Yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek,
• Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında
karar vermek,
• Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak
gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün
asgari fiyatını belirlemek,
• İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
• Yapı kooperatiflerinde, kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya
işyeri sayısını tespit etmek.
Bakanlıkça düzenlenen örnek anasözleşmelerde genel kurula tanınan diğer
görev ve yetkiler şunlardır:
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve
yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
• Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına karşı
yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
• Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme esasları ile gecikme
halinde uygulanacak esasları tespit etmek,
• Üst kuruluşa girme ve çıkma kararı almak ve bu kuruluşta görevlendirilecek
temsilcileri seçmek,

• Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik uygun faaliyet konusu bulunan
kooperatif, şirket ve diğer teşekküllere girme ve çıkmaya karar vermek,
• Hesap tetkik komisyonunu seçmek ve bu komisyonunun çalışmasıyla
ilgili usul ve esasları tespit etmek,
• Şube açılması konusunda karar vermek,
• Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere ortaklardan ek
ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek.
Genel kurul, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar
alabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir