Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Kimler Tarafından Yapılabilir?

Kooperatiflerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Kimler Tarafından Yapılabilir?

Kooperatiflerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Çağrısı Kimler Tarafından Yapılabilir?

Olağan genel kurul toplantısında olduğu gibi olağanüstü genel kurul
toplantısında da çağrı yetkisi esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu gerekli gördüğü hallerde genel kurulu her zaman olağanüstü
toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırmasının zorunlu olduğu durumlar ise şunlardır:
• Dört ortaktan az olmamak şartıyla, toplam ortak sayısının 1/10’unun
isteği halinde genel kurul 10 gün içinde,
• Kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşılamayacağının anlaşılması
halinde derhal,
• Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda
kooperatif varlığının yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde
derhal,
• Anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete
geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşan konut
yapı kooperatiflerinde, kooperatif amacının değiştirilmek istenmesi
halinde gerekli anasözleşme değişikliğini yapmak üzere, konutların
ortaklar adına tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde,
genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması zorunludur.

Ortakların yapacağı başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması
gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin 10 gün içinde yerine getirilmemesi
durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından, yapı kooperatiflerinde de Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı
takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat
toplantıya çağırma izni alabilirler. Tabii ilgili Bakanlığa başvurmadan önce,
olağan genel kurul çağrısında olduğu gibi denetim kurulu ve üst birlik
başvuru yollarının da tüketilmiş olması gerekir.
Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilirler.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir