Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin
Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini
tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve kooperatifin menfaatlerini
dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu
üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan
sorumludurlar. Hukuki olarak sorumlu olmaları için bir zararın meydana
gelmesi, bu zararın yönetim kurulu üyeleriyle memurlarının kusurlarından
kaynaklanması ve zarar ile kusur arasında neden-sonuç ilişkisi bulunması
gerekir. Kusur ve zarar şartlarından birinin olmaması ya da bunlar arasında
nedensellik bağının olmaması durumunda yönetim kurulu üyelerinin hukuki
sorumluluğundan bahsedilemez.
Kooperatifin uğradığı zararın tazminini, kooperatif ve her bir ortak isteyebilir.
Ortaklar, tazminatın ancak kooperatife ödenmesini isteyebilirler.
Yönetim kurulu, kendi tutanaklarının, genel kurul tutanaklarının, gerekli
defterlerin ve ortak listelerinin düzgün olarak hazırlanıp, tutulup,
saklanmasından; işletme hesabıyla yıllık bilançonun kanuni hükümlere
uygun olarak hazırlanmasından ve incelenmek üzere denetim kuruluna
verilmesinden sorumludur.
Anasözleşme, genel kurula veya yönetim kuruluna, kooperatifin yönetimini ve
temsilini kısmen veya tamamen kooperatif ortağı bulunmaları şart olmayan bir
veya birkaç müdüre veya yönetim kurulu üyesine bırakmak yetkisini verebilir.
Temsile yetkili olanlar kooperatifin amacına ve işletme konusuna giren her tür
işleri ve hukuki işlemleri, kooperatif adına yapabilir ve bunun için kooperatif
unvanını kullanabilirler. Yönetime veya temsile yetkili şahısların kooperatife
ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden
doğan zararlardan kooperatif sorumludur. Ancak, kanuna ve anasözleşmeye
aykırı işlemler dolayısıyla kooperatifin rücû hakkı saklıdır. Yani, kooperatifin,
meydana gelen zararı, zarara sebep olan şahıslardan isteme hakkı vardır.

Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı
işlemler de kooperatifi bağlar. Ancak, üçüncü kişinin, işlemin kooperatif
konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden,
bilebilecek durumda bulunduğunun ispat edilmesi gerekir. Kooperatifin
anasözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu konunun ispatı açısından, tek
başına yeterli bir delil değildir.
Kanundan veya anasözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna
dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu kişilerin fiil ve
kararlarından sorumlu olmazlar. Ancak, devreden kişilerin, bu görev ve yetkileri
devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat
edilmesi hali hariç tutulmuştur. İspat yükü ise iddia edene yüklenmiştir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir