Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun
Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin
faaliyetlerini yönetir, onu temsil eder, kooperatif işlerinin yönetimi için
gereken titizliği göstererek kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün
gayretini sarf eder.
Yönetim kurulunun esas itibariyle;
• Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,
• Olağan genel kurul toplantılarına sunulacak faaliyet raporlarını hazırlamak
ve toplantı esnasında ortakların bilgisine sunmak,
• Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen
şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, ortaklığa kabul, ortaklıktan
çıkarma işlemleri hakkında karar vermek,
• Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili
kuruluşlardan borç para almak,
• Kooperatif gelirlerini tahsil etmek, ödemelerini yerine getirmek,
kooperatife yapılan bağışları kooperatif amaçlarına uygun işlerde
kullanmak,
• Bakanlık ve diğer resmi kurumlarca istenilen her türlü belge ve evrakı
tedarik etmek, bilgi vermek, denetim için gönderilen yetkili elemanlara
gerekli kolaylığı göstermek,
• Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı
temsil etmek,

• İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
• Genel kuruldan karar almak şartıyla kooperatifin taşınır ve taşınmaz
mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,
• Kooperatifte istihdam edilecek personeli belirlemek,
• Kooperatif denetçilerinin inceleme görevlerini yerine getirmeleri
esnasında gerekli belgeleri tetkike hazır etmek ve gereken kolaylığı
göstermek,
• Genel kurul toplantısı gündemini belirlemek ve toplantıya çağrı, Bakanlık
temsilcisi talebi gibi toplantı öncesi görevler ile genel kurulu takiben
toplantıya ilişkin muhtelif belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak,
gibi görevleri yerine getirir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir