Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket
Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Tür değişikliği bir kooperatifin hukuki şeklini değiştirmesidir. Kooperatifler,
bir sermaye şirketine dönüşebilir. Bölünmede olduğu gibi sınırlı-sınırsız
sorumluluktan kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle şahıs şirketine
dönüştürülemezler.
Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun
paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir.
Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır.
Yönetim organı bir tür değiştirme planı düzenler. Plan, yazılı şekle ve genel
kurulun onayına tabidir. Yönetim organı ayrıca tür değiştirme hakkında
yazılı bir rapor hazırlar.

Yönetim organı tür değiştirme planı ile yeni türün
şirket sözleşmesini genel kurula sunar.

Kooperatiflerde ortakların en az üçte
ikisinin temsil edilmeleri şartı ile genel kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla
karar alınır. Eğer ek ödeme yükümlülüğü doğacaksa, kooperatifte kayıtlı
ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla tür değişikliği kararı alınabilir.

Genel kurul kararının ardından yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni
şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik
kazanır. Tür değiştirme kararı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

Tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince
korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde,
her ortak, tür değiştirme kararının Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren
iki ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme
akçesinin saptanmasını isteyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir