Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerin Başvurabilecekleri Finans Kaynakları Nelerdir?

Kooperatiflerin Başvurabilecekleri Finans Kaynakları Nelerdir?

Kooperatiflerin Başvurabilecekleri
Finans Kaynakları Nelerdir?

Kooperatif, büyümesini sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için kaynaklarını iyi
bir şekilde yönetmelidir. Kooperatiflerin finansal kaynakları iç ve dış finansal
kaynaklar olmak üzere 2 türdür.
İç Kaynaklar
• Ortaklık Payları ve Aidat: Kooperatife ortak olmak için anasözleşme
gereği ödenen sermaye payı ve düzenli olarak toplanan aidatlar
kooperatifin temel finansman kaynaklarıdır.
• Yedek Akçe: Kooperatifin yılsonu meydana gelen gelir-gider farkından
ayrılan miktardır.
• Dağıtılmayan Gelir-Gider Farkı: Gelir-gider farkının olumlu olduğu ve
ortaklara dağıtılmadığı durumlarda meydana gelen kaynaktır.
• Fonlar: Elde edilen gelir fazlası ortakların kararıyla onaylanan fonlar ile
önceden belirlenen faaliyetlerde kullanılabilir.
• Diğer Kaynaklar: Kooperatifin borçlarını ödemek için ortaklardan
alınan ek ödemeler, kooperatif mülklerinin satışı ile elde edilen gelirler
kooperatife finansman sağlayan diğer kaynaklardır.
Dış Kaynaklar
• Hibeler: Devlet kuruluşlarından ya da uluslararası kuruluşlardan alınan
desteklerdir. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bakanlıklar,
Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma İdareleri, büyükelçilikler, vakıflar
ve dernekler tarafından yayınlanan proje teklif çağrıları kapsamında
gerekli şartları sağlayan kooperatifler hibeler ile desteklenmektedir.
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların yanı
sıra Avrupa Birliği fonları kapsamında yayınlanan Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA), Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD),

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
gibi programlar da proje teklif çağrıları ile kooperatiflere hibe desteği
sağlamaktadırlar.
• Krediler: Tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, pancar
üreticileri kooperatifleri ve kredi kefalet kooperatifleri ya doğrudan
kaynak sağlayarak ya da aracılık ederek ortaklarının finansmana
ulaşmalarını kolaylaştırmaktadırlar. Özellikle kredi kefalet sistemi; hem
küçük işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırmakta, hem de finans
kuruluşlarının sorunlu kredilerle uğraşmasını önlemektedir. Halk Bankası
aracılığıyla kredi kefalet sisteminde kooperatif ortaklarına sağlanan
kredi imkânlarının yanında kooperatifler Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Hazine destekli kredi başvurusunda da
bulunabilirler.
• Bağış: Kooperatifler gerçek ya da tüzel kişilerden bağış alabilirler.
• Yatırım: Kooperatifler melek yatırımcıların girişimciler için sağladığı
yatırımlardan faydalanabilirler.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir