Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kooperatiflerle Diğer
Şirketler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir ticari şirket türü olan kooperatiflerin, sermaye şirketleri ile arasında işleyiş
ve yapı bakımından birçok farklılık bulunmakta olup temel farklar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.

Kooperatifler

Şirketler
Ortaklar kooperatifin hem sahibi

hem de kooperatifin hizmetinden

yararlanan kişilerdir.

Şirketin sahibi sermayedarlardır

ancak şirketin hizmetinden

yararlananlar ayrı kişilerdir.

Kooperatifler insan merkezli olduğu için birincil amaç kâr elde etmek değil ortaklarının gereksinimlerini karşılamaktır. Şirketlerde sermaye ön planda yer aldığı için amaç kâr elde etmektir.
Ticari faaliyetler sonucunda doğan

olumlu gelir-gider farkının bir kısmı

ortaklara yaptıkları işler oranında  dağıtılır.

Elde edilen kâr, ortaklara sermayeye katılım oranlarına göre yönetim kurulunun belirlediği zamanda ve miktarda dağıtılır.
Kooperatif demokratik olarak yönetilir. Ortakların sermayedeki payına bakılmaksızın her ortağın tek bir oy hakkı vardır. Sermayedarlar, sermayedeki payları oranına göre şirket kararlarında söz sahibi olur.
Kooperatiflerde yönetim kurulu, ortaklar tarafından, kooperatifin ortaklarından oluşan adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu; şirket yöneticileri, şirket ile iş bağlantıları olan yöneticiler

ve bağımsız yöneticilerden oluşur. Sermayedarların seçim yetkisi sınırlıdır.

Kooperatiflerde bir ortağın sahip

olabileceği ortaklık payı sınırlıdır. Bu

nedenle kooperatif tek bir şahsın hâkimiyeti altına giremez.

Sermaye şirketlerinde sermayedar, şirketin hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olarak şirkette hâkimiyet kurabilir.

Kooperatifin sermayesini oluşturan

ortaklık payları satılamaz. Yönetim

kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde kişiyi ortaklığa kabul eder.

Şirketlerin sermayesini oluşturan hisse senetleri, kıymetli evrak niteliği taşıdığı için alınıp satılabilir ve devredilebilir.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir