Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatifte Tutulacak Defterler Hangileridir?

Kooperatifte Tutulacak Defterler Hangileridir?

Kooperatifte Tutulacak
Defterler Hangileridir?

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve
Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin mecburi olarak tutacağı, detayları
2018 yılında yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde yer alan defterler
aşağıdaki gibidir:
a) Yevmiye Defteri:
Kayda alınması gereken işlemlerin madde halinde düzenli ve tarih sırasıyla
yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap,
alacaklı hesap, tutar ve her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri
ve sayıları içermelidir. Ciltli ya da yapraklı ve sayfaları sıralı olan defter
kullanılmadan önce notere tasdik ettirilmelidir.
b) Defteri Kebir:
Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde
ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve sınıflandırarak bu hesaplarda toplayan
defterdir. Defteri kebirin içinde yevmiye defteri madde sıra numarası, tarih,
tutar ve hesapların isimleri yer almalıdır.
c) Envanter Defteri:
Ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda
taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile
borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil
sıra numaralı defterdir.
d) Pay Defteri:
Ortakların kaydedildiği ciltli ve sayfaları sıralı defterdir. Kooperatiflerde pay
defterine; ortakların ad ve soyadları, iş ve konut adresleri, ortaklığa girişçıkış
tarihleri ve çıkarılma sebepleri, taahhüt ettikleri sermaye payları ile bu paylara

karşılık yapılan tahsilat ve iadeler, ortaklığa kabul ve çıkışları ile ilgili
yönetim kurullarının kararı, tarih ve numaraları kaydedilir.
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri:
Kooperatiflerde yönetim kurulunun kooperatif yönetimi ile ilgili olarak aldığı
kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaralı defterdir. Defterde karar tarihi,
karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği, üyelerin imzaları
bulunmalıdır. Elektronik ortamda katılımın sağlandığı durumlar defterde
belirtilmelidir. Her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin itirazını karar
metnine geçmesini isteme hakkına sahiptir ve yazılmasına engel olunamaz.
f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri:
Genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların
kaydedildiği ciltli ve sayfa numaralı defterdir. Genel kurul toplantısı yapılırken
genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan
kararlar deftere işlenir. Kooperatif tarafından gerçekleştirilen olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantı tutanakları tarih sırasına göre yapıştırılır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir