Anasayfa / Genel / S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TARİŞ, Türkiye’de Kooperatifçiliğin tarihsel gelişimi sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yer tutmakta,

kökleri 1910’lu yıllara dek uzanmaktadır.

Nazmi TopçuoğluKazım Nuri ÇörüşAhmet Sarı  gibi vatansever gençlerin ilk harcını attığı bu örgütlenmenin temelinde,

dış ticarette dışa bağımlılığın sonucu olarak İzmir Yemiş Çarşısı’nda kurulan tekelin kırılması ve incir ürününün ticaretinde oynanan oyunların doğurmuş olduğu olumsuzlukların giderilmesi yatmaktadır.

1912 Egeli incir üreticileri tarafından, Germencik ve Aydın’ da Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluşuna gidecek ilk adım olan “İncirciler Kongresi” gerçekleştirildi.
1913 Ege Bölgesindeki yerli incir üretici ve tüccarların bir araya gelmesiyle “Osmanlı Anonim Aydın Himaye-i Zürra” adıyla bir şirket kuruldu.
1914 Kredi gereksinimleri için “Milli Aydın Bankası (Tarişbank)” kuruldu.
1915 “Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi” ismiyle Milli Aydın Bankası’nın bir kolu olarak Ege Bölgesi üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen ilk kuruluş kuruldu.
1933 Şirket “Aydın Zirai Satış Kooperatifi İttihadı” ismini aldı.
1935 2834 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası” çıkarıldı.
1949 2834 sayılı yasa ve “İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri” anasözleşmesine bağlı olarak 1 Temmuz 1949’da “İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” kuruldu.
1949 Tariş ürünlerinin pazarlanması ve satışı için Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.
1954 Aydın Tekstil (İplik, Dokuma ve Konfeksiyon) İşletmeleri A.Ş. kuruldu.
1956 İzmir’de 100.000 ton/yıl ham yağ işleme kapasitesine sahip Tariş Pamukyağı Kombinası kuruldu.
1959 Tariş ortaklarının hayvan yemi ihtiyacını karşılamak amacı için Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. kuruldu.
1975 Tariş İplik Fabrikası kuruldu.
1984 238 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesi ile 2834 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunu” tadilata uğradı.
1985 3186 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” çıkarıldı.
1985 “İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” olan Birlik adı “TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” olarak değiştirildi.
1987 Birliklerin unvanlarında bulunan “İzmir” kelimesi yerine “TARİŞ” sözcüğü ortak isim olarak kabul edildi ve “Tariş, İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” unvanı kullanılmaya başlandı.
1994 Tariş Sigorta Acente ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. kuruldu.
2000 Tarım Satış Kooperatiflerini özerkleştiren 4572 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası” çıkarıldı.
2005 Pamuk bitkisinin yanısıra “yağlı tohumlar” da Birliğin iştigal konusuna dahil edildi. Böylece Birliğin unvanı “S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” olarak değiştirildi.
2006 800 Ton/gün pamuk çekirdeği işleme kapasitesine sahip Aydın Hamyağ Tesisleri faaliyetine başladı.

TARİŞ, kökleri 1910’lu yıllara dek uzanan, başlangıçta incir ve üzüm daha sonra pamuk ve zeytinyağı ürünleri temelinde örgütlenen dört kooperatif Birliğinin ortak adıdır. Bu dört Birliğin her biri ayrı tüzel kişiliğe sahiptir.

“TARİŞ” sözcüğü, kuruluş yıllarında Birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankası (Ziraat Bankası) ile İş Bankası’nın ilk hecelerinden oluşmaktadır.

TARİŞ; bugün, Ege Bölgesi’nde 7 ilde, yaklaşık 100.000 üretici ortağın örgütlendiği, 96 kooperatifin bağlı olduğu dört ayrı üretici örgütünün ortak markası olmaya devam etmektedir.

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ ortak ismini kullanan dört Tariş Birliğinin en büyüğüdür.

İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak 1949 yılında kurulan Birlik 2005 yılından itibaren “yağlı tohumlar”ı da iştigal konusuna dahil etmiş ve unvanını “S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” olarak değiştirmiştir.

Birlik, Ege Bölgesinde 7 ilde, 40 Kooperatif, 18,000’i aşkın ortağı ile birlikte,

  29 Çırçır Fabrikası (5 Sawgın, 1 Rotobar, 23 Rollergin),

  Bitkisel Yağ, Yem, Pazarlama ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile Türkiye’nin pamuk konusunda faaliyet gösteren en büyük Kooperatif Birliğidir.

Merkezi İzmir’de bulunan Birlik;

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu” sıralamasında ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında yer almaktadır.

Birlik ortaklarının kütlü pamuk üretiminde;

  Kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal üretim girdilerin temini,

  Ar-Ge ve teknik hizmet,

  Nakdi kredi desteği,

ile katkıda bulunmakta, Bölgede piyasa ve fiyat düzenleme fonksiyonu ile üreticinin mağduriyetini önleyerek tarımsal üretimin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Birlik, bağlı kooperatifler aracılığıyla bölge kütlü pamuk rekoltesinin yaklaşık % 40’ını alarak işlemekte ve pazara sunmaktadır.

Birlik,

  560,000 ton/yıl kapasiteli çırçır tesisleri ile Çırçır Sanayisinde,

  240,000 ton/yıl kapasiteli ham yağ tesisi ile Bitkisel Yağ Sanayisinde,

  110,000 ton/yıl kapasiteli yem tesisi ile Yem Sanayisinde faaliyet göstermektedir.

MİSYONUMUZ

“Kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkeleri ile genel kabul görmüş rasyonel işletmecilik uygulamaları dikkate alınarak, bağımsız bir mali yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak faaliyet gösterecek şekilde yönetilen, gücünü aldığı kooperatifleri de bu doğrultuda koordine eden, kooperatif ve ortağın ürün ve faaliyetine değer katan, kuruluş amacına uygun, örnek alınan bir kooperatifler birliği olmaktır.”

VİZYONUMUZ

“Kaliteli ürünlerimiz ve hizmet anlayışımızla, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi olmak; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz nezdinde güvenilir ve vazgeçilmez bir ekonomik girişim niteliğini kazanmaktır.”

DEĞERLERİMİZ

Değişim ve gelişime açık
Demokratik yönetim anlayışına ve kooperatifçilik ruhuna sahip
Geçmişine ve geleneklerine bağlı
Bilimsel bilgiyi ve ortak aklı önemseyen
Ürün ve hizmette geleneksel TARİŞ kalitesi ve güvenirliği sunan
Saydamlık ve hesap verebilirlik anlayışını benimseyen
Ortak ve müşteri odaklı davranan
Eşit muamele ilkesini gözeten
Üretene, çalışana, tüketene ve çevreye karşı duyarlı olmak.

Kaynak:http://www.tarispamuk.com.tr/

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir