Anasayfa / Genel / Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop)

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, 2003 yılı sonunda Doğu Karadeniz, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri tarafından 1163 Kooperatifler Kanunu ile kurulmuştur.

Türkiye’ de  31241 ortağıyla, 572 tane Su Ürünleri Kooperatifi  ve 17 tane Bölge birliği bulunmaktadır. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin 235 Kooperatif  ve 17 Bölge Birliği bünyesindedir.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği balıkçıları temsil eden en büyük organizasyondur. Dünya Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO) bünyesinde dünyaya açılmış bir örgüttür.

Üye Bölge Birlikleri

Adana Bölge Birliği

Mersin Bölge Birliği

Antalya Bölge Birliği

Hatay Bölge Birliği

Muğla Bölge Birliği

İzmir Bölge Birliği

Balıkesir Bölge Birliği

İstanbul Bölge Birliği

Marmara Bölge Birliği

Tekirdağ Bölge Birliği

Kocaeli Bölge Birliği

Sinop Bölge Birliği

Doğu Karadeniz Bölge Birliği

Artvin- Rize Bölge Birliği

Çanakkale Bölge Birliği

Samsun Bölge Birliği

Aydın Bölge Birliği

Amaçlarımız:

1: Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

2: Bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak,

3: Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

4: Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,

5: Sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak,

6: Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

7: Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

8: Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

9: Kooperatifçiliği geliştirmektir.

Misyonumuz:

1: Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,

3: Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek,

4: Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak,,

6: Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

7: Birlik ve kooperatifleri denetlemek,

8: Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak,

9: Kooperatifçiliği geliştirmektir.

Vizyonumuz;

Güvenilir, verimli ve etkin sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatif yapısı oluşturmalıyız.

Yasal altyapı düzenlemelerini teşvik edip en önemli görevimiz olan “Kooperatiflerimizin bünyelerini güçlendirmeli ve kooperatiflerimizin pazarda söz sahibi olabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak” ilkesini gerçekleştirmeliyiz.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği İlkelerimiz

A- Ortak birliklerin ve kooperatiflerinin ürünlerini değerlendirecek tarımsal sanayi, tasnif-ambalaj, depolama tesislerini kurmak, taşıma araçlarını satın almak veya bunları kiralamak, bunlara ortak olmak.

B- Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak, araştırma kuruluşları kurmak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.

C- Ortak birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının gereksinim duydukları üretimden pazarlamaya kadar her türlü girdiyi ve tüketim maddelerini iç ve dış pazarlardan sağlamak, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak.

D- Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.

E- İç ve Dış turizm ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

F- Yukarıdaki çalışmalarla ilgili ithalat ve İhracat faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili birimler oluşturmak.

G- Kooperatif çalışmalarını tanıtmak ve geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılmak.

H- Uluslararası kooperatif kuruluşlarına üye olmak ve bunların çalışmalarına katılmak.

İ- Bünyesindeki Birlik Kooperatiflerinin personellerinin sağlık, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarında bulunmak.

J- Hukuki, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak.

K- Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan Kooperatif çalışma kapsamındaki diğer çalışmaları da yürütmek.

Kaynak:https://www.sur.coop

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir