Anasayfa / Etiket Arşivi: bakanlık temsilcisi

Etiket Arşivi: bakanlık temsilcisi

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci, 47 nci ve 87 nci maddesi uyarınca kooperatifler ve üst kuruluşlarının …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Yönetim kurulunca usulüne uygun olarak başvuru yapıldığı halde temsilci toplantıya katılmaz ise toplantıyı yürütmek üzere mahalli idare amirine (ilde vali, ilçede kaymakam, köy ve bucaklarda muhtar) durum bildirilir, buna rağmen temsilci gelmez ise bir saat beklendikten sonra toplantıya …

Devamını Oku »

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir? Bakanlık temsilcisinin toplantı sırasındaki görevleri şöyle sıralanabilir: • Genel kurulda, toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları cevaplandırır, toplantının ilgili Kanunlar, anasözleşmeler ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere gereken açıklamaları yapar. • Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u …

Devamını Oku »

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir? Bakanlık temsilcisi, kooperatifler, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarında, toplantının mevzuat, anasözleşme ve gündem maddelerine göre yapılmasını temin ve denetlemekle görevli ilgili Bakanlığın memurudur. Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantısından önce: • Toplantı çağrısının Kanuna ve …

Devamını Oku »