Anasayfa / Etiket Arşivi: dış denetim

Etiket Arşivi: dış denetim

SULAMA KOOPERATİFLERİ

KONYA – ÇUMRA BÖLGESİ SULAMA KOOPERATİFLERİNİN SULAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI AYŞE UZUNLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ KONYA – ÇUMRA BÖLGESİ SULAMA KOOPERATİFLERİNİN SULAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI AYŞE UZUNLU YÜKSEK LİSANS TEZİ PDF  

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ, tarım satış kooperatif birliklerinin bağımsız …

Devamını Oku »

KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ’LERİNİN NİTELİKLERİ EĞİTİMLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ’LERİNİN NİTELİKLERİ EĞİTİMLERİ 1163 kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7339 sayılı kanun 21.10.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile 1163 sayılı kanunun denetçi seçimine ilişkin 65.ci maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. Maddelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE DIŞ DENETÇİ SEÇİMİ EĞİTİMİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KOOPERATİFLERDE DIŞ DENETÇİ SEÇİMİ EĞİTİMİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dış Denetçi Olabilecekler Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; 1-bağımsız denetçiler, 2-3568 sayılı kanununa tabi meslek mensupları 3-ilgili bakanlıkça denetim yetkisi verilen birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimle görevli …

Devamını Oku »

KOOPERATİF DIŞ DENETİM TEKNİKLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETİM TEKNİKLERİ Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de yayımlanan kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmeliğe göre yapılacak dış denetimlerde kullanılacak dış denetim teknikleri belirlenmiştir. Dış Denetim Teknikleri İşletme içinden veya dışından elde edilen, basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir …

Devamını Oku »

KOOPERATİF DENETİMİNDE DÜZENLENECEK DIŞ DENETİM RAPORUNUN UNSURLARI

KOOPERATİF DENETİMİNDE DÜZENLENECEK DIŞ DENETİM RAPORU 1163 sayılı kooperatifler kanununa, 1581 sayılı tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarında yapılacak dış denetimler ile 4572 sayılı tarım satış kooperatif ve birlikleri hakkında kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşlarından bağımsız denetime tabi olmayanların dış denetimi kapsamında; Finansal tablolardaki …

Devamını Oku »

DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER

DIŞ DENETİME TABİ KOOPERATİFLER Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte dış denetime ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre: Dış denetime tabi kooperatifler 1-tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri, …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE  DIŞ DENETİM

KOOPERATİFLERDE  DIŞ DENETİM Kooperatiflerde denetim Ortak ihtiyaçların işbirliği ve dayanışma ruhuyla karşılanması amacıyla kurulan kooperatiflerde, kimi zaman ortakların ve yöneticilerin yeterli bilgiye sahip olamamalarından kimi zaman ise kötü niyetli yöneticilerin eylemlerinden dolayı ortakların mağduriyetine yol açan mevzuata aykırı eylem ve işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, kooperatif ortak ve yöneticilerinin iş ve …

Devamını Oku »

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir? Tür değişikliği bir kooperatifin hukuki şeklini değiştirmesidir. Kooperatifler, bir sermaye şirketine dönüşebilir. Bölünmede olduğu gibi sınırlı-sınırsız sorumluluktan kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle şahıs şirketine dönüştürülemezler. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını …

Devamını Oku »