Anasayfa / Etiket Arşivi: İÇ DENETİM

Etiket Arşivi: İÇ DENETİM

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: MALATYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan DİCLE LİSANS TEZİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: MALATYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan DİCLE LİSANS TEZİ …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ, tarım satış kooperatif birliklerinin bağımsız …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM RAPORLARININ İÇERİĞİ

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM RAPORLARININ İÇERİĞİ İç Denetim 1163 sayılı kanun 65. Maddesi hükümleri gereği iç denetim kooperatif denetim kurlularınca yapılmaktadır. Yapmak üzere en fazla dört yıl için genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en az bir denetçi seçilir. Genel kurulca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir. …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM (DENETİM KURULLARI)

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM (DENETİM KURULLARI) 1163 kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7339 sayılı kanun 21.10.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile 1163 sayılı kanunun denetçi seçimine ilişkin 65.ci maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. Maddelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih …

Devamını Oku »

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerin Başka Bir Şirket Türüne Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir? Tür değişikliği bir kooperatifin hukuki şeklini değiştirmesidir. Kooperatifler, bir sermaye şirketine dönüşebilir. Bölünmede olduğu gibi sınırlı-sınırsız sorumluluktan kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle şahıs şirketine dönüştürülemezler. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Birleşmede Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Kooperatiflerde Birleşmede Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir? Devrolunan kooperatif ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Birleşme Nasıl Gerçekleşir?

Kooperatiflerde Birleşme Nasıl Gerçekleşir? Kooperatifler bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler. Kooperatifler; a) Kooperatiflerle, b) Sermaye şirketleriyle ve c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler. Kooperatifler şahıs şirketlerine devrolamaz. Tasfiye …

Devamını Oku »

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır?

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır? Tasfiyeye girmiş kooperatiflerde olağan genel kurul toplantısının yine yılda bir defa yapılması gerekmekle birlikte, toplantının Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi yönünde zorunluluk bulunmamaktadır. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »