Anasayfa / Etiket Arşivi: kooperatif denetim kurulu

Etiket Arşivi: kooperatif denetim kurulu

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM RAPORLARININ İÇERİĞİ

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM RAPORLARININ İÇERİĞİ İç Denetim 1163 sayılı kanun 65. Maddesi hükümleri gereği iç denetim kooperatif denetim kurlularınca yapılmaktadır. Yapmak üzere en fazla dört yıl için genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en az bir denetçi seçilir. Genel kurulca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir. …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM (DENETİM KURULLARI)

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM (DENETİM KURULLARI) 1163 kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7339 sayılı kanun 21.10.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile 1163 sayılı kanunun denetçi seçimine ilişkin 65.ci maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. Maddelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

  KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2011/01)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kooperatifler ve üst kuruluşlarının  yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 11 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26903 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Denetçilerin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilerin Cezai Sorumlulukları Nelerdir? Denetçilerin cezai sorumluluk halleri Kooperatifler Kanunu Ek 2. maddede düzenlenmiştir. Aşağıda sayılan görevlere aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının; • Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını araştırmayan denetim kurulu üyeleri, • Yönetim kurulunun toplantı nisabını kaybetmesi halinde, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine gecikilmeksizin yeteri kadar yedek …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Denetçilerin Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilerin Hukuki Sorumlulukları Nelerdir? Denetçiler, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, kooperatife, ortaklara ve alacaklılara karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Yani, denetçilerin hukuki sorumluluğu için bir zararın meydana gelmesi, bu zararın denetçilerin kusuru sebebiyle ortaya çıkması ve zarar ile kusur arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. İki şarttan …

Devamını Oku »

Kooperatif Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Halinde Ne Yapılır?

Kooperatif Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Halinde Ne Yapılır? Kooperatifler Kanunu yedek denetçi seçilebileceği ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Kanunda, yedek üyelerin görevi kabul etmemeleri veya yedek üyenin de kalmaması halinde ne gibi işlem yapılacağı yönünde açıklık getirilmemiştir. Bakanlıkça hazırlanan …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Denetçilik Görevinin Sona Erme Halleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilik Görevinin Sona Erme Halleri Nelerdir? Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilir. Kanun ve anasözleşmede belirtilen seçilme şartlarını taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri de kendiliğinden sona erer. Denetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri tayin edilebilir. DAHA FAZLA BİLGİ …

Devamını Oku »

Kooperatif Denetim Kurulu Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kooperatif Denetim Kurulu Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? Denetim raporu, önemlilik kavramı da dikkate alınarak, finansal veriler üzerinde değerlendirmelere yer verilen ve denetçinin kanaatinin net bir dille yazılı olarak açıklandığı metindir. Önemlilik kavramı, denetçinin tecrübesine dayalı bir yargı konusu olup, kontrol zayıflıkları sonucu ortaya çıkan hataların, ihmallerin ve yasa dışı …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Kooperatiflerde Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Nasıl Belirlenir? Kooperatifler Kanununda ya da Türk Ticaret Kanunu’nda denetçilerin ücretlerinin ne şekilde belirleneceğine yönelik doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Bakanlıkça hazırlanan anasözleşmelerde denetçilere verilecek ücretin tutarı ile ödeme şeklinin genel kurul tarafından tespit olunacağına dair maddeler yer almaktadır. Bu sebeple, anasözleşmesinde bu yönde hükümler …

Devamını Oku »