Anasayfa / Etiket Arşivi: kooperatif genel kurulu

Etiket Arşivi: kooperatif genel kurulu

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA RAPORLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 11 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26903 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI DENETİM KURULU RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA …

Devamını Oku »

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır?

Tasfiyeye Girmiş Olan Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Hangi Tarihlerde Yapılmalıdır? Tasfiyeye girmiş kooperatiflerde olağan genel kurul toplantısının yine yılda bir defa yapılması gerekmekle birlikte, toplantının Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi yönünde zorunluluk bulunmamaktadır. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri Nelerdir? Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını incelerler. Bu işlemler, kooperatifin yapısının, faaliyetlerinin, işlemlerinin ve hesaplarının, kanun, anasözleşme, yönetmelik hükümleri, genel kurul kararları ve iyi niyet esasları çerçevesinde incelenmesi; eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık veya çelişki bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması faaliyetlerini ifade etmektedir. Genel olarak, denetçilerin …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi? Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararlarının iptali istenebilir. “Kanun” ifadesinden Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun anlaşılmalıdır. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin dava, toplantıyı izleyen günden başlamak …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Belgeler Nelerdir?

Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Belgeler Nelerdir? Genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği kooperatifin faaliyet …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Yönetim kurulunca usulüne uygun olarak başvuru yapıldığı halde temsilci toplantıya katılmaz ise toplantıyı yürütmek üzere mahalli idare amirine (ilde vali, ilçede kaymakam, köy ve bucaklarda muhtar) durum bildirilir, buna rağmen temsilci gelmez ise bir saat beklendikten sonra toplantıya …

Devamını Oku »

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir? Bakanlık temsilcisinin toplantı sırasındaki görevleri şöyle sıralanabilir: • Genel kurulda, toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları cevaplandırır, toplantının ilgili Kanunlar, anasözleşmeler ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere gereken açıklamaları yapar. • Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u …

Devamını Oku »