Anasayfa / Etiket Arşivi: kooperatif ortaklığı

Etiket Arşivi: kooperatif ortaklığı

Kooperatiflerde Ortağın Ölümü Halinde Yönetim Kurulunca İzlenecek Prosedür Nedir?

Kooperatiflerde Ortağın Ölümü Halinde Yönetim Kurulunca İzlenecek Prosedür Nedir? Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona ermekle birlikte, anasözleşmede hüküm bulunmak koşuluyla, ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ancak, ortaklığın mirasçılara hangi şartlarla geçeceğinin de yine anasözleşmede gösterilmesi gereklidir. Anasözleşmede, ortaklığın mirasçılara geçebileceğine dair bir hüküm yoksa mirasçıların ortak …

Devamını Oku »

Kooperatiften Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Yapılacak İade ve Ödemeler Nelerdir? Bu Ödentilerin Yapılacağı Süre Nedir?

Kooperatiften Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Yapılacak İade ve Ödemeler Nelerdir? Bu Ödentilerin Yapılacağı Süre Nedir? Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kooperatif varlıkları üzerindeki hakları anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır. Yedek akçeler haricinde, ortaklar ve kooperatif personeli için birtakım özel fonlar …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma Kararını Almaya Kim Yetkilidir?

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma Kararını Almaya Kim Yetkilidir? Ortaklıktan çıkarılmaya esas itibariyle genel kurul yetkilidir. Anasözleşme ile çıkarılan ortağın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulu da yetkili kılınabilir. Buna göre, ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulu yetkili kılınsa bile, genel kurulun çıkarma yetkisi her zaman saklıdır. Eğer anasözleşme, …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Çıkarılacak Ortaklar Hakkında İzlenecek Prosedür Nedir?

Kooperatiflerde Çıkarılacak Ortaklar Hakkında İzlenecek Prosedür Nedir? Ortaklıktan çıkarılma kararı gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulu karar defterine ve ortaklar defterine yazılır. Kararın yönetim kurulunca imzalanmış örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir veya aynı …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma Esasları Nelerdir?

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma Esasları Nelerdir? Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Bu durumda, yönetim kurulu, kooperatif anasözleşmesinde ortaklıktan çıkarılma ile ilgili sebeplere bakacaktır. Eğer bu şart ve/veya şartlar gerçekleşmiş ise çıkarma kararı verilecektir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkartılamazlar. O nedenle, çıkarılma sebeplerinin açık ve net bir …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkmak İsteyenler Hakkında Nasıl İşlem Yapılır?

Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkmak İsteyenler Hakkında Nasıl İşlem Yapılır? Kooperatifçilikteki açık kapı ilkesinin bir gereği olarak, her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Ortaklıktan çıkmak isteyenler bu taleplerini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvuruda bulunurlar ve yönetim kurulunca bu hususta karar alınarak ortağa bildirilir. Ortaklıktan çıkma hakkının kullanılması, anasözleşmeyle en çok …

Devamını Oku »

Yabancı Uyruklu Kişiler Kooperatife Ortak Olabilir Mi?

Yabancı Uyruklu Kişiler Kooperatife Ortak Olabilir Mi? 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yabancı uyruklu kişilerin kooperatif ortağı olmalarını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hem böyle bir kısıtlamanın bulunmamasından ve hem de kooperatifçilikteki açık kapı ilkesinden hareketle, yabancı uyruklular kooperatife ortak olabilmektedir. Ancak, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri hakkındaki hükümler …

Devamını Oku »

Kooperatife Kimler Ortak Olabilir?

Kooperatife Kimler Ortak Olabilir? Kooperatife; • Medeni hakları kullanma hakkına sahip tüm gerçek kişiler • Özel hukuk kişileri: Ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri), dernekler, vakıflar gibi • Kamu tüzel kişileri (belediyeler vs.) ortak olabilir. Gerek kuruluşta ve gerekse daha sonraki süreçlerde kooperatifi kuran veya kooperatifi oluşturan …

Devamını Oku »