Anasayfa / Etiket Arşivi: KOOPERATİFLER HİBE DESTEĞİ

Etiket Arşivi: KOOPERATİFLER HİBE DESTEĞİ

KOOP-DES Kapsamında kooperatife hibe desteği ödemesi

KOOP-DES Programı kapsamında projesi desteklenen kooperatife hibe desteği ödemesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılacaktır? Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. – Kooperatifler ödeme talep formu ve eklerini Ticaret İl Müdürlüğüne teslim eder. – Belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir, ödeme icmal tabloları düzenlenir ve Ticaret İl Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında Hibe sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir?

KOOP-DES Kapsamında Hibe sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir? Hibe sözleşmesi; – Kooperatifin; Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği, Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu, ilgili mevzuat ve hibe sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi, – Kooperatifin tasfiye halinde olması veya iflas etmesi, işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması, alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, …

Devamını Oku »

Hibe sözleşmesi yapıldıktan sonra proje tutarında meydana gelen değişiklikler hibe tutarını nasıl etkiler?

Hibe sözleşmesi yapıldıktan sonra proje tutarında meydana gelen değişiklikler hibe tutarını nasıl etkiler? Hibe destek tutarı hibe sözleşmesinde yer alır. Hibe sözleşmesinde yer alan tutar hibenin üst limiti niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar. Gerçekleşen proje bedeli, hibe sözleşmesinde yer alan hibeye esas proje tutarının …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında Kooperatifle Ticaret İl Müdürlüğü arasında imzalanacak olan hibe sözleşmesi

KOOP-DES Kapsamında Kooperatifle Ticaret İl Müdürlüğü arasında imzalanacak olan hibe sözleşmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Hibe sözleşmesi, Ticaret İl Müdürü ile hibe başvurusunda bulunan kooperatifin imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri arasında akdedilir. Taraflarca hibe sözleşmesinin her bir sayfası imza altına alınır. Kooperatifler tarafından hazırlanan sözleşme ekleri, Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğine, Uygulama …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında Hibe sözleşmesi ne zaman ve kimler arasında imzalanır?

KOOP-DES Kapsamında Hibe sözleşmesi ne zaman ve kimler arasında imzalanır? Merkez Proje Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin duyurulmasını takip eden 20 gün içerisinde, Ticaret İl Müdürü ve Kooperatifin imzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinden en az ikisi arasında hibe sözleşmesi imzalanır. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı

KOOP-DES Kapsamında Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı var mıdır? Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı; a) Kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını, b) Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını, c) Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında Hibeye esas proje tutarı ile kooperatifin alacağı hibe tutarı arasındaki fark nedir?

KOOP-DES Kapsamında Hibeye esas proje tutarı ile kooperatifin alacağı hibe tutarı arasındaki fark nedir? Kooperatifin alacağı hibe tutarı, kooperatifin hibeye esas proje tutarının üzerine, hibe destek oranları uygulandıktan sonra ortaya çıkacak olan tutardır. Hibeye esas proje tutarı ile hesaplanan ödemeye esas hibe tutarı arasındaki fark kooperatifçe karşılanır. Kooperatif, proje başvurusunu …

Devamını Oku »

Kooperatifler, hibe desteği başvuruları ile ilgili nihai sonuçları nasıl öğrenir?

Kooperatifler, hibe desteği başvuruları ile ilgili nihai sonuçları nasıl öğrenir? Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık kurumsal internet sayfasından (www.ticaret.gov.tr) duyurulur. Ayrıca desteklenmesi kabul edilen projeler, Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »