Anasayfa / Etiket Arşivi: Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı

Etiket Arşivi: Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı

KOOP-DES Programı kapsamında tekrar hibe desteği başvurusu

KOOP-DES Programı kapsamında destek alan kooperatifler, Program kapsamında tekrar hibe desteği başvurusunda bulunabilirler mi? Program kapsamında hibe desteği alan kooperatifler, aynı proje konusunda 5 yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

Kooperatiflerin KOOP-DES Programının uygulanmasındaki sorumluluğu

Kooperatiflerin KOOP-DES Programının uygulanmasındaki sorumluluğu nedir? Kooperatifler, Program kapsamında gerçekleştirecekleri harcamaların kooperatif projesinin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği, hibe sözleşmesi ile Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

KOOP DES Kapsamında Proje uygulamalarının kontrolü

Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesini nasıl gerçekleştirilecektir? Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilir ve sonuçları Ticaret Bakanlığına bildirilir. Program kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında hibe desteği ödemesi

Kooperatifin ve Yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunması durumlarında KOOP-DES Programı kapsamında hibe desteği ödemesi yapılır mı? Kooperatifler bu borçlarının ödemesini yapana kadar kendilerine hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. Ayrıca yükleniciler, bu borçlarının ödemesini yapana kadar kooperatife hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. DAHA FAZLA …

Devamını Oku »

KOOP-DES Kapsamında kooperatife hibe desteği ödemesi

KOOP-DES Programı kapsamında projesi desteklenen kooperatife hibe desteği ödemesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılacaktır? Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. – Kooperatifler ödeme talep formu ve eklerini Ticaret İl Müdürlüğüne teslim eder. – Belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir, ödeme icmal tabloları düzenlenir ve Ticaret İl Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yapılan harcamaların hibe desteği kapsamında karşılanabilmesi için bu harcamaların; – Akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, – Proje başvuru formu ekinde sunulan teknik şartnamede yer alması, – Hibe sözleşmesinde yer alması ve bu sözleşmede öngörülen süre içerisinde …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir? Hibe desteği kapsamında karşılanmayacak giderler aşağıda belirtilmiştir: a) Her türlü borç ödemeleri b) Faiz giderleri c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler ç) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri hariç diğer kira giderleri d) Kur farkı giderleri …

Devamını Oku »

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin ve yüklenicilerin ihalelere ilişkin yasak fiil ve davranışları nelerdir?

KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatiflerin ve yüklenicilerin ihalelere ilişkin yasak fiil ve davranışları nelerdir? Kooperatiflerin ve yüklenicilerin ihalelere ilişkin yasak fiil ve davranışları aşağıda sayılmıştır: – Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, – İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı …

Devamını Oku »

Kooperatiflerin KOOP-DES Programı kapsamında gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alım projelerinde yüklenici olamayacak kişiler kimlerdir?

Kooperatiflerin KOOP-DES Programı kapsamında gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alım projelerinde yüklenici olamayacak kişiler kimlerdir? Başvuru sahibi kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kooperatifte çalışan kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ve kamu çalışanları yüklenici olamaz. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ …

Devamını Oku »