Anasayfa / Etiket Arşivi: Kooperatifte Tutulacak Defterler

Etiket Arşivi: Kooperatifte Tutulacak Defterler

Kooperatifin Belgelerini İncelemeye Kimler, Ne Kadar Yetkilidir?

Kooperatifin Belgelerini İncelemeye Kimler, Ne Kadar Yetkilidir? Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, ortaklar için genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Ticari Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Ticari Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları Nelerdir? Defter tutma mükellefiyetlerinin hiç veya usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi halinde cezai sorumluluk doğmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre; • Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, • Defterlerde yer alan kayıtlara ait belgelerin kopyalarını saklamayanlar, • Ticari defterlerle ilgili gerekli açılış ve/veya kapanış onaylarını (tasdiklerini) …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Muhasebe Defterlerinin Kaybolması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatiflerde Muhasebe Defterlerinin Kaybolması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Saklanması zorunlu olan defter ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi kooperatifin elinde olmayan bir afet sebebiyle ve yasal saklama süresi içinde ziya uğrarsa bu tarihten itibaren on beş gün içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye (Ticaret Mahkemesinin …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kooperatiflerde Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce noter tarafından onaylanır. Faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise …

Devamını Oku »

Kooperatiflerdeki Belge Düzeni ile Tutulacak Muhasebe Defterlerinde Kayıt Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Kooperatiflerdeki Belge Düzeni ile Tutulacak Muhasebe Defterlerinde Kayıt Düzeni Nasıl Olmalıdır? Yönetim kurulu, ortaklardan tahsil ettiği tüm ödemeler veya senetler için kooperatifin unvanının basılı olduğu tahsilat makbuzu düzenlemeli ve düzenlenen bu makbuzların bir örneğini ödemeyi yapan ortağa teslim etmeli, kooperatifte kalan koçanları da kayıt altına alınması amacıyla muhasebeye intikal ettirmelidir. …

Devamını Oku »

Kooperatifte Tutulacak Defterler Hangileridir?

Kooperatifte Tutulacak Defterler Hangileridir? Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin mecburi olarak tutacağı, detayları 2018 yılında yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde yer alan defterler aşağıdaki gibidir: a) Yevmiye Defteri: Kayda alınması gereken işlemlerin madde halinde düzenli ve tarih sırasıyla yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri madde sıra …

Devamını Oku »