Anasayfa / Etiket Arşivi: koopreatif yönetim kurulu

Etiket Arşivi: koopreatif yönetim kurulu

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA GÖRE KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA GÖRE KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ Alev AKGÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA GÖRE KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARININ İNCELENMESİ Alev AKGÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ PDF          

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA RAPORLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

  KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2011/01)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kooperatifler ve üst kuruluşlarının  yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Görevi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yapması Gereken Devir Teslim İşlemleri Nelerdir?

Kooperatiflerde Görevi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yapması Gereken Devir Teslim İşlemleri Nelerdir? Görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri sorumlulukları altında bulunan kooperatife ait para, mal, demirbaş, defter, belge ve evraklar ile diğer dokümanları, en kısa süre içinde yeni yönetim kuruluna yazılı tutanakla teslim ederler. Yönetim kurulu eski üyelerinin devir teslim …

Devamını Oku »

Kooperatifte İstihdam Edilecek Personelin İşe Alımı ve Özlük Hakları Nasıl Belirlenir?

Kooperatifte İstihdam Edilecek Personelin İşe Alımı ve Özlük Hakları Nasıl Belirlenir? Yönetim kurulu kooperatifi temsil ve idare eden organ olması sebebiyle kooperatif işlerinin gerektirdiği personelin istihdamına karar verir. İstihdam edilecek personele verilecek ücretler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Fakat yapılacak mali ödemeler genel kurul toplantılarına sunulan tahmini bütçelerde gösterilerek ortaklara duyurulur. …

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Yasal Ödentiler Nelerdir?

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Yasal Ödentiler Nelerdir? Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere, bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret, katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır. Bu ödemeler dışında hiçbir ad altında …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Murahhas Üye Nedir?

Kooperatiflerde Murahhas Üye Nedir? Kooperatifi temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip murahhas üye olarak seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ  

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatif Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapması Gereken İşlemler Nelerdir? Kooperatifin aciz halinde bulunması, kooperatifin mali durumunda ciddi sarsılmaların olduğu anlamına gelir. Bu durumda, yönetim kurulu piyasa fiyatlarını esas alarak bir bilanço hazırlar. Bu bilanço kooperatif varlıklarının borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu Ticaret Bakanlığı’na bildirir ve genel kurulu …

Devamını Oku »

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları Gerekir Mi?

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları Gerekir Mi? Kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Yönetim kurulu üyeleri, göreve seçilmelerini izleyen bir ay içinde kooperatif faaliyet merkezinin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğü’ne mal bildiriminde bulunurlar. Bu bildirimde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ve …

Devamını Oku »