Anasayfa / Etiket Arşivi: makale

Etiket Arşivi: makale

KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN GETİRİLEN EĞİTİM ŞARTI DÜZENLEMELERİ

KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN GETİRİLEN EĞİTİM ŞARTI DÜZENLEMELERİ Özdem SATICI TOPRAK/Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı I – Giriş Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı; denetçiler ise genel kurul namına yönetim kurulunun işlem ve hesaplarını denetleyen organdır. Bu …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE REKABET VE TİCARİ MUAMALE YASAĞI

KOOPERATİFLERDE REKABET VE TİCARİ MUAMALE YASAĞI Özdem SATICI TOPRAK/Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı I – Giriş  Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne göre (ICA), kooperatifler, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları özerk yapılarıyla ortak olarak sahiplendikleri ve demokratik şekilde yönettikleri işletmelerdir. Halen ülkemizde …

Devamını Oku »

KONUT KOOPERATİFLERİNDE KURUMSAL YAPILANMA

TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFLERİNDE KURUMSAL YAPILANMANIN ÖNEMİ Hüseyin ÖZDEMİR/ Dr. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi     caglarnaz@gmail.com İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri düzenli bir barınma ortamı oluşturmak için çabalamaktadır. Dünyanın hemen her ülkesinde temel ihtiyaç olan barınmanın gerektiği gibi karşılanabilmesi için ya devlet müdahaleleri ya da ortak hareket edilerek (kooperatifleşilerek) güç birlikleri …

Devamını Oku »

TARIMSAL KURUMSAL YAPILAR ÜZERİNE KONJONKTÜR ETKİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK

TARIMSAL KURUMSAL YAPILAR ÜZERİNE KONJONKTÜR ETKİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK Hayati BAŞARAN/ Dr., hayatibasaran@gmail.com İklim koşullarıyla doğrudan ilişkili olması ve etkin işleyen bir piyasanın olmaması tarım sektörünü yönetmenin zorluğunu ortaya koymaktadır. Üretimin seviyesi ve kalitesi ne olursa olsun tarım sektörünün sorunlarının başında halen etkin işleyen bir piyasa sistemi olmaması ve üreticilerin pazara …

Devamını Oku »

KOOPERATİF BİRLEŞMELERİ

KOOPERATİF BİRLEŞMELERİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER Soner ALTAŞ/Dr. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu2  (TTK3 ) mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun aksine, türüne bakılmaksızın ticaret şirketlerinin tamamının, bazı koşullar altında, kendi aralarında birleşmelerine imkan sağlanmıştır. Buna göre, bir kooperatif diğer bir kooperatif ile birleşebileceği …

Devamını Oku »

İKLİM POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLERİN ROLÜ

İKLİM POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLERİN ROLÜ ÜZERİNE Hasan YAYLI/ Prof.Dr. Kırıkkale Üni. İİBF SBKY Öğretim Üyesi, hyayli@hotmail.com 1992 yılında Rio zirvesinde imzalanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesinde kullanılan uygulama araçları arasında yer alan Kyoto Protokolünün süresinin dolmasına karşın küresel düzeyde işbirliği esasına dayanan devam anlaşması ancak 21. Taraflar Toplantısı’nın düzenlendiği …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE DEVLET DENETLEME KURULU DENETİMİ

82 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE KOOPERATİFLERİN DEVLET DENETLEME KURULUNUN DENETİMİNE TABİ KILINMASI Mustafa YAVUZ/ Gümrük ve Ticaret Uzmanı Giriş Devlet Denetleme Kurulu, Türk idari yapılanmasında ilk olarak 1982 Anayasası ile kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunun kuruluş amacı, idarenin hukuka uygun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Devlet …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI

KOOPERATİFLERDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI Özdem SATICI TOPRAK/ Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı I – Giriş Kooperatifler müşterek bir amaç etrafında örgütlenmiş kişilerden oluşan topluluklardır. Toplumdaki sivil yapılanmanın tipik bir örneği olan bu kuruluşlar bu amaca ulaşmak için belirli bütçelerle faaliyette bulunurlar. Bu kurumları oluşturan ortakların kuruma yaptıkları mali katkılar hemen hemen …

Devamını Oku »

KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEM

KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ VE BU İLKENİN İSTİSNALARI Mustafa YAVUZ/ Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1.Giriş 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa1  (KoopK) göre kooperatiflerin kanuni ve zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Bütün ortakların temsil edildiği en yetkili organ olan genel kurul, kooperatiflerin karar ve irade …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER/Seçkin CENKIŞ/ Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Seçkin CENKIŞ/ Ticaret Bakanlığı, Daire Başkanı 1 – Giriş Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı çerçevesinde bir araya gelerek ortaklarının ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulan kooperatifler özel bir kanunla faaliyetlerini yürütmektedirler. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1969 yılından beri yürürlükte olup Kanunda zaman içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ülkemizde bulunan …

Devamını Oku »