Anasayfa / Genel / TARİŞ İNCİR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TARİŞ İNCİR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TARİŞ İNCİR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olan İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar ile Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birlikleri tarafından kullanılan TARİŞ sözcüğü, kuruluş yıllarında birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankası’nın ilk hecesi ile İş Bankası’nın ilk hecelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Türkiye’de kooperatifçiliğin temelini oluşturan ve kökleri 1915’li yıllara dek uzanan Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yer tutmaktadır.

1900’lerin başında Ege Bölgesi’nde bazı ürünlerde dışa bağımlılığın yarattığı sorunlar nedeni ile çiftçinin zorlu koşullarda yetiştirdiği ürününün pazarlanması konusunda yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi ve İzmir Yemiş Çarşısı’nda kurulan tekelin kırılması amacıyla, 29 Ocak 1912’de Germencik‘te, 4 Şubat 1912’de ise Aydın’da Egeli incir üreticilerinin gerçekleştirdiği üretici kongreleri ile Ege Bölgesi’nde Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluşuna gidilecek ilk adım atılmıştır.

Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş, Ahmet Sarı ve arkadaşları, üreticilerin yaşamakta olduğu olumsuzluklardan kurtulabilmesinin tek yolunun, üreticiler arasında oluşturulacak kooperatif çatısı olduğunu görmüşlerdir. Ege Bölgesi üreticilerini örgütleyen ilk kuruluş olan “Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi”, 21 Ağustos 1915 tarihinde kurulmuştur. Bugün bu tarih Tariş’in kuruluş günü olarak kabul edilmektedir. Birlik, kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş, incir üreticilerinin ürünlerinin en uygun şekilde ve adilce değerlendirilmesi sağlanmıştır.

S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a, Tarım Satış Kooperatifi Ana Sözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi ve 12.01.2017 tarih, 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana Sözleşme değişiklikleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi’nin 21. maddesine göre birliklerin organları, Genel Kurul ve Yönetim kuruludur. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre, birliğin en yetkili organı bütün ortak kooperatifleri temsil eden genel kurul olup, kooperatiflerce seçilen temsilcilerden oluşur.

Tariş kalite anlayışını, 1915’ten bugüne kooperatifçilik bilinci ile çizgisinden sapmadan, üretici ve tüketici arasında üstlenilen görevde başarılı olma hedefi üzerine kurgulamıştır.

Tariş, İnsan, gıda ve çevre güvenliğini tehlikeye sokacak riskleri minimize ederek, güvenli üretim anlayışı her şeyden üstün tutmayı hedefler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vererek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlar. Tariş, ürün kalitesini artırarak temiz, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmayı misyon edinmiştir. İmalatta standardı sağlamak, yasal ve gıda mevzuat şartlarına uygun üretim yapmak ve ölçülebilir kalite hedeflerini yakalarken sürekliliği sağlamak Tariş’in kalite anlayışının en önemli parçalarını oluşturmaktadır.

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek müşteri memnuniyetini sağlamanın öneminin farkında olan Tariş İncir Birliği, ekonomik verimliliği artırmak ve çalışanlarının aktif katılımının sağlandığı çağdaş bir çalışma ortamında teknolojik gelişmeler ışığında güncel ve etkin işletmecilik kurallarını uygulama yolunda yıllardan beri emin adımlarla ilerlemektedir.

Tariş İncir Birliği, iç ve dış piyasadaki müşterilerinin ve ilgili tarafların gelişen ve değişen beklentilerini tam olarak anlayarak Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri kriterlerine uygun kaliteli ve güvenli ürünler üretme hedefiyle hareket etmektedir.

Tariş, işletme girişinden sevkiyata kadar Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistem şartları altında, Yasal Şartlara, Ulusal ve Uluslararası standartlara, müşteri spesifikasyonlarına, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun Kuru İncir ve İncir Ezmesi Ürünleri, Çikolatalı İncir Draje, Lokum ve Kuru Kayısı üretimini yapmaktadır.

Personel hijyeni ve eğitimini önemseyerek, işletme içerisinde çapraz bulaşmayı ve kirliliği önleyecek hijyenik koşullar oluşturarak üretimlerine devam eden Tariş, eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemekte ve personellerin bilgi ve becerisinin artırılması için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Tariş ürünleri, fiziksel, kimyasal, alerjenik, biyolojik, radyolojik, gıda bütünlüğü ve gıda savunması tehlikelerini göz önünde bulundurarak üretilmektedir.

Tariş İncir Birliği; işletme koşulları, üretim kalitesi, müşteri ilişkileri süreçleri, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi sürekliliği gibi üretim süreçleri açısından verimliliğini sürekli iyileştirerek, müşterilerine güvenli ve kaliteli ürünler sunmaya devam etmektedir.

Kaynak:https://tarisincir.com.tr/

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir