Anasayfa / Genel / TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (TEKB)

TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (TEKB)

TÜM ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (TEKB)

Türkiye’de siyasi buhranların yaşandığı 70’li yılların sonunda ekonomik şartların zorlaştığı, ilaç tedariğinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu, ticari depoların eczanelere ilaç verme konusunda keyfi davrandığı, eczacıların eczanelerini kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı dönemde; eczacılık mesleğinin geleceğinde birlikteliğin, paylaşımcılığın, eşitlikçiliğin ön plana çıkartıldığı örgütlenme arayışı içinde bilinçli ve fedakar eczacıların öncülüğünde filizlenmeye başlamıştır.

Manisa, İzmir ve Bursa’da kurulan ilk eczacı kooperatiflerinin ardından ülkenin birçok bölgesinde bilinçli, fedakar, çağdaş ve demokrat eczacılar kendi bölgesel şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek sadece kendi ortaklarından aldıkları güç ve destek ile diğer eczacı kooperatiflerinin de kuruluşuna öncülük etmişlerdir.

1989 yılında kurulan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB), ülkemizdeki  mevcut  eczacı kooperatiflerinin üst birliğidir. TEKB, dünyada ve Türkiye’de sektöre yönelik tüm hareket ve gelişmeleri takip ederek ortak kooperatiflerin ve ortak/üye tabanlarının gelişmesini özendirici önlemler almayı; ilaç ve eczacılık konularında çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştirerek ilaç ve sağlık sektörüne yeni hizmetler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ortakları ile birlikte büyümeyi ilke edinen TEKB, stratejik fonksiyonları merkezileştirirken, uygulamayı işletmelere bırakmakta ve eczacı kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi yönünde çaba harcayarak politikalar üretmektedir.

TEKB çatısı altında, şu anda 7 eczacı kooperatifi hizmet vermektedir:

 

Bursa Ecza Koop. (1979)

 

 

Edak Ecza Koop. (1979)

 

 

Eskişehir Ecza Koop. (1980)

 

 

Güney Ecza Koop. (1987)

 

 

İstanbul Ecza Koop. (1989)

 

Çekoop (2010)

 

Farmakoop (2014)

 


Eczacı Kooperatifleri;

 • Eczacı ortaklarının ihtiyaçlarının teminini ve dağıtımını sağlayan,
 • Eczanelerin ve ilaç sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunarak ortaklarının hak ve çıkarlarını koruyan,
 • Sadece ortağından aldığı güç ile büyümeyi, gelişmeyi ve sektörde eczacıyı da söz sahibi yapmayı hedefleyen yapılardır.


Eczacı Kooperatiflerinin Ortak Özelliği;

 • Katılımda Eşitlik: Kooperatiflerde her üye/ortak tek oya, eşit seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 • Şeffaflık ve Bağımsız Denetim: Eczacı kooperatifleri bağımsız denetim şirketleri tarafından her yıl denetlenmektedir.
 • Risturn (Kar Payı): Kooperatifler 1 yıl içerisinde elde etmiş oldukları gelir-gider farkını ortaklarına, alışları oranında (Kooperatifçilik Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince) kar payı (risturn) olarak dağıtırlar.Vizyonumuz

  Kooperatif bünyesindeki ortaklarını, sürekli yeni hizmetler sunan eczaneler haline dönüştürmüş, kooperatif ortağı eczaneleri güçlendirerek güçlenmiş ve halkın ulusal düzeyde kooperatif ortağı eczaneleri tercih etmesini kendi ölçeklerinde sağlamış bir eczacı kooperatifi olmaktır.
  Dayanışma=Kooperatif

  Misyonumuz

  Ortak kooperatiflerin misyonu

  • Üyelerinin birincil gereksinimi olan ilaç temin ve tedarik hizmetine çağdaş bir nitelik kazandırmak
  • TEKB’nin misyonu doğrultusunda ve onunla işbirliği içinde yeni hizmet projeleri yapmak
  • Üyelerine yeni hizmetler kazandırarak verimliliklerini artırmak ve bu yolla yaratılan yeni kaynakları, yine üyeleri için yatırıma yönlendirmek
  • Nihai tüketicinin, kooperatif üyesi eczaneleri tercih edecek niteliğe gelmesini sağlamak
  • Kaynak kayıplarına yol açan yapıları kaynak yaratan yapılara dönüştürmek
  • Elde edilen ek kaynakları, teknolojik, mali, organizasyonel ve yönetsel düzenlemelerle, yeni hizmet tasarımlarının hayata geçirilmesine yönelik projelere tahsis etmek
  • Kaynak:http://www.tekb.org.tr/

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir