Anasayfa / Genel / Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği TESKOMB

Küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Teskomb 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Küçük esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 1969 yılından sonrada 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bu kanun hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır.

Eğitim, denetim ihtiyaçlarını gidermek ve kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanımını sağlamak üzere faaliyet göstermektir. Gelişen ve değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için kendi bünyesinde organizasyon yapmış, yeni bir yapılanma anlayışı ile Uluslararası organizasyon ve kuruluşlara üyelik başvurusu yaparak dinamik, çağdaş ve üretken bir çalışmanın yapılmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

İşleyiş, Amaç ve Görevler

“Esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmak” tır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Ø      Ortakların beyannameleri ile istihbarat raporlarına göre verilecek kredi veya kefalet miktarını tespit etmek,

Ø      Ortaklar için yeni kredi imkanları sağlamak,

Ø      Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almaktır.

Ø      Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ve genel kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda teknik bürolar kurmak ve seminerler düzenlemek,

Ø      Yönetim ve denetim kurulu üyeleri için teminatlı çalışma ortamı yaratmak ve gerekiyorsa bu konuda bazı fonlar kurmak,

Ø      Yurt içinde ve dışında geziler tertipleyerek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortak ve memurlarının bilgi ve görgülerinin artırımına çalışmak,

Ø      Kooperatiflerin, finansman ve kredi sorunlarına çareler aramak,

Ø      Bir yayın organı çıkarmak,

Ø      Çeşitli ekonomik faaliyetlere öncülük etmek,

Ø      Esnaf ve Sanatkarların ucuz ve yeterli kredi kullanmalarına imkan sağlamak,

Ø      Uluslar arası kooperatif kuruluşlarına katılmak ve bu kuruluşlardan yapılacak eğitim, araç, gereç ve nakit yardımlarını kabul etmek,

Ø      Ortakların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Türkiye genelinde sağlık ve dinlenme tesisleri, bakımevleri, yurtlar ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, bu amaçlarla fon oluşturmak,

Ø      Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve eğitim amacıyla enstitü kurmak,

Ø      Çalışanlarının sosyal yardımlaşma, dayanışma ve emekliliklerini sağlamak üzere vakıf kurmak ve bu vakıf aracılığıyla işletmeler tesis etmek ve işletmek.

Örgütlenmede ana hizmet birimi kooperatiflerdir. Merkez Birliği de Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin üyesidir. Bu örgütlenmede yürütme görevi ağırlıklı olarak kooperatiflere verilmiştir. Birlikler ve Merkez Birliği ise sadece koordinasyon, genel politika ve stratejileri oluşturma ile denetim ve eğitim hizmetlerinde rol almaktadır.

Her üç kademedeki örgütlenme kuruluşlarının organları:

Ø      Genel Kurul

Ø      Yönetim Kurulu

Ø      Denetim Kurulu

1 – Merkez Birliği Yönetimi

21 kişilik yönetim kurulundan oluşur. Yönetim kurulu kendi arasında,

  1 Genel Başkan
5 Genel Başkan Vekili
15 Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2 – Bölge Birlikleri
kendilerine özel yapılan Genel Kurullarında 7 ile 11 üye seçerek Birlik Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır.

 3 – Kooperatifler

Ülke düzeyinde, ilçe ve beldelerde kurulu küçük ve orta boy işletme sahiplerinin üye olabildiği tabandaki kuruluşlardır. Sayıları 921 olup, bu kooperatiflere bir milyon beş yüz bin ortak(esnaf) kayıtlıdır. Ortakların oluşturduğu genel kurulda 3 ile 9 arasında Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek kooperiflerde kendilerine özel yönetim kurullarını oluştururlar.

Kaynak:http://www.teskomb.org.tr

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir